• RAZEM - Nowy kierunek dla postepowej Europy - Stan w obronie naszej przyszlosci!

  Europa znajduje sie na rozdrozu. Populistyczne i antyunijne partie rosna w sile w calej Europie. Po raz pierwszy panstwo czlonkowskie zaglosowalo za opuszczeniem Unii; wciaz tez usilujemy uporac sie z kryzysami uchodzczym i strefy euro. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami oraz nadania jej nowego kierunku.

  W tym celu musimy pracowac RAZEM. Rozpoczynamy nowa podróz do Europy. Podróz, w której Twój glos moze pomóc w ksztaltowaniu przyszlosci europejskiej polityki. Podróz w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównowazonej i równej Europy. Globalnej Europy, która bedzie w stanie sprostac globalnym wyzwaniom i je rozwiazywac.

  RAZEM to wiecej niz polityczna obietnica: oznacza udzial naszych obywateli w budowie postepowej Europy. W ciagu najblizszych 18 miesiecy zorganizujemy wydarzenia w calej UE, aby zachecic obywateli do udzialu w nadaniu Europie tego nowego kierunku.

  Nasz Inauguracja w dniu 19 października 2016 roku okazał się wielkim sukcesem - Dowiedz się więcej tutaj

  Wydarzenie było transmitowane na żywo w Internecie i zakończyło się przyjęciem 'Deklaracji Razem'.

  Następne wydarzenie w ramach inicjatywy Razem odbędzie się przy okazji  posiedzenia Rady PES w Pradze, w dniu 2 grudnia 2016 r.

  #EuropeTogether

Grupa S&D jest dumna z faktu, iż zainaugurowała, wraz z naszymi partnerami, inicjatywę Razem w dniu 19 października 2016 roku. To dopiero początek podróży, w ramach której obywatele odegrają wiodącą rolę w kształtowaniu naszej polityki. Naszym następnym przystankiem będzie Praga w dniu 2 grudnia 2016 roku, przy okazji posiedzenia Rady PES.

Tematem dyskusji w Pradze będzie agenda cyfrowa. Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki wszystko robimy, od tego, w jaki sposób pracujemy, do tego, w jaki sposób spędzamy czas wolny. Oferuje ona olbrzymie możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i nowych sposobów wzbogacenia naszego życia, ale przynosi także wiele nowych wyzwań. Dla nas, postępowców, priorytetem jest zarządzanie cyfryzacją oraz zapewnienie, by nikt nie został pominięty. Chcemy zmniejszyć przepaść cyfrową i pracować razem z Tobą, aby Europa cyfrowa mogła stać się platformą dla aktywizmu i aby mogła ona przynieść nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla młodzieży oraz zrównoważony cyfrowy rynek pracy.

Udaj się w tę podróż z nami i dołącz do europejskich decydentów, obywateli, organizacji pozarządowych, polityków i aktywistów w ramach Europy Razem: Edycja w Pradze. Więcej informacji na temat tego wydarzenia i sposobu, w jaki można w nim wziąć udział, podamy wkrótce.

Więcej informacji o stanowisku naszej Grupy na temat agendy cyfrowej można znaleźć tutaj - zapraszamy do przeczytania go i przedstawienia nam Twoich pomysłów w Pradze!

„Razem na rzecz młodzieży, solidarności i równości społecznej w erze cyfrowej” - Praga, 2 grudnia 2016 r. (13:00 - 16:00)

Omówimy projekt praskiej deklaracji cyfrowej, określającej ‘Polityki cyfrowe, które sprawią, że Europa będzie RAZEM!’
 
Pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi:

• Nowe możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi w gospodarce cyfrowej?
• Europejski cyfrowy rynek pracy i nowe drogi solidarności społecznej?
• Walka o równość cyfrową dla wszystkich?
 
Wśród prelegentów będą m.in.:

• Jan Hamáček, przewodniczący czeskiego parlamentu   
• Nicolas Schmit, luksemburski minister spraw socjalnych i agendy cyfrowej
• Myriam El Khomri, francuska minister pracy
• Tomáš Prouza, czeski sekretarz stanu ds. agendy cyfrowej
• Josef Weidenholzer, wiceprzewodniczący Grupy S&D
• Eurodeputowana Marju Lauristin, wiceprzewodnicząca Grupy S&D
• Eurodeputowany Victor Negrescu
• Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Uniwersytet w Malmö)
• Christof Degryse (ETUI),  
• Mark Walker (Abilitynet) i wielu innych...

PRASKA DEKLARACJA CYFROWA: RAZEM NA RZECZ LUDZI MŁODYCH, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ I RÓWNOŚCI W ERZE CYFROWEJ

Praska Deklaracja Cyfrowa: Razem na rzecz ludzi młodych, solidarności społecznej i równości w erze cyfrowej


Budujemy europejską unię cyfrową mającą na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, lepszej przyszłości, nowych miejsc pracy wysokiej jakości i nowych form solidarności. Zrównoważona gospodarka cyfrowa powinna:

 • Wspierać i zachęcać ludzi do rozwoju firm cyfrowych, e-usług i handlu elektronicznego, które zapewnią „rozwiązania cyfrowe” dla ludzi i społeczeństwa w Europie i na świecie.
 • Tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych i kobiety, a także inwestować w wysokiej jakości miejsca pracy w cyfrowych usługach publicznych.
 • Inwestować i rozwijać platformy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych i znajomości technologii cyfrowych, kreatywności, innowacyjności i dobrego środowiska pracy.
 • Wspierać młodych przedsiębiorców, aby pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu dostępu do funduszy i rozwoju europejskich MŚP.
 • Rozwijać infrastrukturę cyfrową i promować powszechny dostęp do otwartego Internetu bez granic.
 • Zapewnić sprawiedliwe przepisy dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich w gospodarce cyfrowej: młodzieży, dziennikarzy, twórców i innowatorów, aby mogli cieszyć się godziwym dochodem, pozwalającym na utrzymanie.
 • Rozwijać nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu na rzecz gospodarki opartej na danych, przy jednoczesnym wspieraniu prywatności od samego początku, aby zapewnić, że otwarte przepływy danych i aplikacje bazodanowe będą szanować prywatność.
 • Otworzyć dostęp do danych, w tym dostęp do badań naukowych i ich wyników.

 

„Czwarta rewolucja przemysłowa” stworzy cyfrowych zwycięzców i cyfrowych przegranych. Na europejskim cyfrowym rynku pracy należy:

 • Zmniejszyć wpływ gospodarki cyfrowej na systemy ochrony socjalnej i zapobiegać nierównościom.
 • Rozwijać i organizować nowe sposoby zagwarantowania praw pracowniczych i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej dla wszystkich.
 • Zapewnić powszechny dostęp do szkoleń i przekwalifikowania w zakresie umiejętności cyfrowych, w celu stworzenia warunków dla skutecznego i równego udziału w jednolitym rynku cyfrowym wszystkich obywateli - młodych i starych, ze wsi i z miast, zamożnych i ubogich.
 • Wspierać programy szkolne i szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), umiejętności cyfrowych i kodowania.
 • Wyjaśnić status zatrudnienia pracowników platform i zagwarantować, że nie stworzy on nowych form dumpingu społecznego. Zapewnić możliwości przenoszenia praw pracowników, którzy przemieszczają się na europejskim cyfrowym rynku pracy.
 • Stworzyć platformy do zawierania układów zbiorowych w sektorze cyfrowym i objąć układami zbiorowymi osoby wykonujące nowe formy pracy.
 • Umożliwić obywatelom wybór w postaci „wyłączenia się”: wspierać tych, którzy nie chcą być objęci cyfrową rewolucją.
 • Tworzyć uczciwą konkurencję, zapobiegać dumpingowi podatkowemu i dokonywać dystrybucji bogactwa poprzez przegląd polityki podatkowej UE, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe wnosiły swój sprawiedliwy wkład do krajowych podatków i opłat w krajach, w których działają oraz finansowały europejski model gospodarczy i społeczny.

 

Aby walczyć o cyfrową równość dla wszystkich i zapewnić ochronę praw konsumentów na rynku cyfrowym, należy:

 • Zapewnić niedrogie i dostępne dla wszystkich połączenia na poziomie lokalnym i regionalnym w całej UE i finansować je za pomocą polityki spójności cyfrowej UE.
 • Wspierać cyfrowe obywatelstwo, w tym e-demokrację oraz cyfrową edukację obywatelską na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Motywować wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotnych i imigrantów, do czerpania korzyści ze społeczeństwa cyfrowego.
 • Więcej usług e-administracji online powinno być dostępnych dla wszystkich.
 • Zapewnić wszystkim użytkownikom (niezależnie od wieku, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, kraju czy statusu ekonomicznego) równą ochronę online, w tym ochronę przed molestowaniem online.
 • Zapewnić, by dostawcy i użytkownicy mediów społecznościowych przestrzegali podstawowych wartości oraz rządów prawa.
 • Zagwarantować przenoszenie legalnie nabytych treści podczas ich pobierania za granicą oraz korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.
 • Wspierać rozwój technologii (drukowanie 3D, robotyzację i sztuczną inteligencję), z których mogą korzystać ludzie.
 • Zagwarantować, by technologia cyfrowa pomagała wszystkim obywatelom w komunikowaniu się i łączeniu się, aby głosy wszystkich obywateli zostały usłyszane i wysłuchane.

 

Polityki cyfrowe muszą zapewnić, że Europa będzie RAZEM!

DEKLARACJA RAZEM

RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy – Stań w obronie naszej przyszłości!
 
Europa znajduje się na rozdrożu. Brexit jest najnowszym z długiego łańcucha kryzysów, które dramatycznie osłabiły projekt europejski. Zagrożone jest obecnie przetrwanie Unii Europejskiej. Albo pogodzimy się z upadkiem Europy, albo zmienimy tę Europę, aby uczynić ją większą.
 
Aby zapewnić Unii większą siłę, potrzebujemy nowego kierunku dla Europy. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami, a siły postępowe mają obowiązek przewodzić tej walce na rzecz zmiany.

Wymaga to świeżego spojrzenia i politycznej kreatywności, ponieważ nie możemy ograniczyć się do udzielania odpowiedzi z przeszłości, podczas gdy Europa się zmienia.
 
Aby tego dokonać, musimy pracować Razem, aby wykorzystać wszelką możliwą energię naszych obywateli. 
 
Rozpoczynamy nową podróż dla Europy. Podróż, w której głos każdego może pomóc w kształtowaniu przyszłości europejskiej polityki. Podróż w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i równej Europy. Globalnej Europy, która będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i je rozwiązywać.
 
Razem to więcej niż polityczna obietnica: oznacza udział naszych obywateli w budowie postępowej Europy. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizujemy wydarzenia w całej UE, aby zachęcić obywateli do udziału w nadaniu Europie tego nowego kierunku.
 
„Żaden człowiek nie jest wyspą, zamkniętą w sobie”. Tylko Razem możemy wstrząsnąć status quo i stanąć w obronie postępowej Europy. Podróż się rozpoczęła. Przyłącz się do nas!
Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni