• Grupa S&D wygrała pierwszą bitwę o sprawiedliwość w kwestii identyfikowalności minerałów konfliktu

  W ciągu ostatnich dwóch lat prowadziliśmy samotną, ale etyczną polityczną walkę o wprowadzenie zakazu „minerałów konfliktu” - surowców mineralnych, które podsycają konflikty i przemoc - na rynku europejskim. Wreszcie, dzięki uporowi i zaangażowaniu politycznemu przewodniczącego grupy S&D, Gianniego Pittelli, naszej rzeczniczki ds. minerałów konfliktu, Marie Areny oraz przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego, eurodeputowanego S&D, Bernda Lange, w dniu 15 czerwca 2016 r. Parlament Europejski osiągnął porozumienie z Radą UE w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia.

  Pomimo silnej opozycji ze strony konserwatystów, Socjaliści i Demokraci dopilnowali przyjęcia prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia identyfikowalności. Celem Grupy S&D jest zapewnienie, że regulacja wykorzystywania minerałów konfliktu nie będzie jakimś opcjonalnym dodatkiem, ale będzie miała obowiązkowy charakter.

  Zadało to mocny cios zbrojnym milicjom, które w wielu regionach świata, a zwłaszcza we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) dokonują masakr, maltretują i gwałcą kobiety i dzieci w celu wydobycia cyny, wolframu, tantalu i złota. Europejscy obywatele powinni być teraz świadomi, że ich tablety, telefony komórkowe lub komputery są najprawdopodobniej wykonane z minerałów splamionych niewinną krwią. Walczymy o to, by z tym skończyć.

  Problem związany z minerałami konfliktu nie jest i nie może być traktowany tylko jako kwestia handlowa. Dzięki silnej presji ze strony organizacji pozarządowych i opinii publicznej w prasie i mediach społecznościowych, udało nam się przekonać konserwatywnych eurodeputowanych i rządy krajowe, iż potrzebny jest obowiązkowy system dla surowców mineralnych w celu zapewnienia przejrzystości w tym sektorze. Udowodniliśmy, że Unia Europejska dba o prawa człowieka i ludzką godność, a nie tylko wygłasza puste deklaracje i dba o interesy finansowe.

  Europa musi traktować Afrykę jako politycznego partnera i przestać uważać ją za krainę do eksploatacji.

  Liczymy na wasze wsparcie i mobilizację, aby utrzymać presję - walka jeszcze się nie skończyła!

 •  

  WZMOCNIONE PARTNERSTWO AFRYKA-UE

  Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka-UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach.

  Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

Tydzień Afryki Grupy S&D 2017

 

Grupa S&D ma przyjemność zapowiedzieć drugi Tydzień Afryki Grupy S&D 2017. Tematem tego wydarzenia będzie „Młodzież i przyszłość Afryki”, a odbędzie się ono od poniedziałku, 25 września do czwartku, 28 września w Brukseli.

Wydarzenie to organizowane jest przez Grupę S&D w ramach partnerstwa z Globalnym Forum Postępu i we współpracy z Fundacją Postępowych Studiów Europejskich, Fundacją im. Friedricha Eberta, Międzynarodową Unią Młodych Socjalistów, Partią Europejskich Socjalistów, Solidar, Rainbow Rose oraz Université Libre de Bruxelles. Dodatkowe informacje i pełen program podamy wkrótce.

Wzmocnienie pozycji kobiet

Prawa kobiet są przede wszystkim prawami człowieka, ale społeczeństwa, w których kobiety mogą oczekiwać sprawiedliwości i równych szans, odnoszą również większe sukcesy. W związku z tym uważamy, że wzmocnienie pozycji kobiet nie jest tylko kwestią sprawiedliwości; jest ono także niezbędne do budowy społeczeństw, które odnoszą sukcesy.

Współpracujemy z innymi międzynarodowymi partnerami w celu wzmocnienia pozycji afrykańskich kobiet, ochrony ich praw oraz zapobiegania przemocy i dyskryminacji. Walczymy o to, by prawa kobiet były przestrzegane, by edukacja była dostępna dla wszystkich, a przemoc wobec kobiet była eliminowana, zarówno pod względem prawnym, jak i w praktyce. Grupa S&D pragnie też, by wzmocnienie pozycji kobiet prowadziło do tego, by w większym stopniu uczestniczyły one w życiu politycznym swoich społeczności.

Ludzie młodzi

Wzmocnienie pozycji ludzi młodych oznacza inwestowanie w ludzi poprzez stworzenie środowiska, w którym mogą oni osiągnąć swój potencjał. Młodzi, wykształceni ludzie o wzmocnionej pozycji, mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości swoich społeczności i całego świata. Uważamy, że dzięki skoordynowanym działaniom ze strony afrykańskich i europejskich partnerów, młodzi Afrykanie będą mogli wnieść swój wkład do walki z globalnymi, regionalnymi i lokalnymi wyzwaniami.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie możliwości dla młodych Afrykanów ma kluczowe znaczenie; dysponują oni olbrzymim potencjałem w zakresie kształtowania swoich społeczeństw, wspierania demokracji i praworządności, promowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz znalezienia innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do problemów, z jakimi mają do czynienia. Wzywamy do wprowadzenia bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji, inwestycji w umiejętności oraz poprawy możliwości zatrudnienia.

Środowisko

Porozumienie paryskie, osiągnięte w grudniu 2015 roku, było kamieniem milowym w ramach międzynarodowych wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu. Potrzebne są jednak dalsze wysiłki, aby pomóc tym, którzy już odczuwają skutki tych zmian. Niektóre kraje afrykańskie są szczególnie narażone na zagrożenia, związane z klęską głodu, wymuszoną migracją, a nawet nowymi konfliktami.

Grupa S&D angażuje się w poprawę odporności na zmiany klimatyczne lokalnych mieszkańców i pomaga im w zapobieganiu i zmniejszaniu zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi oraz w zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. W tym samym duchu pragniemy, aby Afryka osiągnęła swój potencjał i stała się światowym liderem w produkcji i wykorzystywaniu odnawialnych i wydajnych źródeł energii, które spełniają normy środowiskowe.

WIZYTY TERENOWE

Wizyta terenowa Grupy S&D w Demokratycznej Republice Konga

W dniach 7 - 12 kwietnia 2015 roku, delegacja eurodeputowanych S&D, na czele z przewodniczącym Giannim Pittellą, odwiedziła Demokratyczną Republikę Konga (DRK), aby spotkać się z przedstawicielami rządu DRK i wysokimi urzędnikami, laureatem Nagrody im. Sacharowa, dr Mukwege, a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami biznesu pracującymi w dziedzinie praw człowieka, demokracji i walki z minerałami konfliktu.

Grupa S&D uczyniła przemoc wobec kobiet oraz zakaz handlu minerałami konfliktu priorytetem swoich działań politycznych w Parlamencie Europejskim. Celem misji wyjaśniającej było zapoznanie się z faktycznym stanem rzeczy, z jakim mają do czynienia ofiary wojen i przemocy oraz lepsze zrozumienie sposobu, w jaki Unia Europejska może pomóc społeczności lokalnej w przezwyciężeniu wojny domowej, trwającej 20 lat.

Wizyta ta jest pierwszą z szeregu misji rozpoznawczych w pełni zintegrowanych z nowym, strategicznym podejściem Grupy do Afryki. 

Pełen program wizyty w DRK dostępny jest do pobrania tutaj.

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni