Нова политика за Черно море поиска Илияна Йотова (BG)

Нова политика за Черно море поиска Илияна Йотова (BG)

 

Бих искала да подчертая необходимостта от специално внимание върху Черно море и необходимостта от създаване на специализирани органи за неговото управление. Длъжни сме да отчитаме интересите на хората в крайбрежните райони, екологичните въпроси и рибарската индустрия.
Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Илияна Йотова по време на дебата в пленарна зала на ЕП по-рано днес по доклада за Зелената книга за реформа на Общата рибарска политика.
 
"За първи път ще формулираме общата политика по рибарство след приемането на Лисабонския договор със съзнанието за големите ни отговорности, вследствие на увеличените правомощия на Парламента", обърна внимание Илияна Йотова.
 
Според българският евродепутат предлаганата реформа на Общата рибарска политика "е от съществено значение за развитието на целия сектор".
 
"Днешната Зелена книга вече трябва да отчита и променената ситуация след разширенията на ЕС от 2004 и 2007 година и новите страни-членки. Това до голяма степен променя общата картина на политиката за рибарство", подчерта Илияна Йотова.
 
Българският евродепутат припомни, че "съществуващата система на проучвания и анализ, и на взимане на решения трябва да има предвид новите водни басейни и тяхната специфика".
 
"И тук бих искала специално да подчертая необходимостта от специално внимание върху Черно море и необходимостта от създаване на специализирани органи за неговото управление. Длъжни сме да отчитаме интересите на хората в крайбрежните райони, екологичните въпроси и рибарската индустрия. Казвам това и във връзка със следващата финансова рамка за 2014-2020 в която тази реформа трябва да бъде обезпечена", заяви Илияна Йотова.  
 
В заключение българският евродепутат добави, че внесеното предложение за поправка в текста, констатираща, че свръх-капацитета на флотилиите, продължава да представлява проблем "би могло да има негативни последици върху рибарството в условията на тежка финансова и икономическа криза".
 
Докладът за Зелената книга за реформа на Общата рибарска политика предстои да бъде гласуван по-късно днес.
 
 
За контакт:
Благовест Бенишев
Делегация на българските социалисти в Европейския парламент
Пресаташе
Тел.   + 32 (0)2 28 32 775
GSMBE: + 32 488 563 841
E-mail: blagovest.benishev@europarl.europa.eu