Walka o czystszą i bezpieczniejszą planetę

Socjaliści i Demokraci mają wizję bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej Europy, społeczeństwa, które stawia dobrobyt ludzi na pierwszym miejscu i myśli o dziedzictwie dla przyszłych pokoleń w dziedzinie ochrony środowiska. Możemy to osiągnąć dzięki większej efektywności energetycznej, gospodarce obiegowej i walce ze zmianami klimatycznymi. Towarzyszyć temu powinna odnowa europejskiego przemysłu, przestawiającego się na zrównoważony model rozwojowy i tworzącego nowe miejsca pracy. Walczymy o Europę, w której wszyscy mają dostęp do bezpiecznej żywności i dobrej jakości, przystępnej cenowo opieki zdrowotnej.

Nasza praca w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Nasi eurodeputowani promują naszą postępową wizję w tej Komisji w wielu obszarach polityki, w tym w dziedzinie gospodarowania odpadami i zasobami, jakości powietrza i wody oraz ochrony różnorodności biologicznej, poza wieloma innymi ważnymi dla nas dziedzinami.

Nasze osiągnięcia

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 roku dążyliśmy do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, aby UE zachowała swoje miejsce w awangardzie działań na rzecz klimatu. COP21 okazała się momentem przełomowym: 195 państw przyjęło pierwsze w historii, uniwersalne, prawnie wiążące, globalne porozumienie klimatyczne. Globalny wzrost średniej temperatury musi zostać utrzymany znacznie poniżej 2°C; podejmowane będą również wysiłki w celu jego ograniczenia do 1,5°C.

W ramach przygotowań do konferencji klimatycznej przedstawiliśmy 21 postępowych propozycji na rzecz wiążącego, uniwersalnego i dynamicznego porozumienia na konferencji COP 21 w Paryżu i nadal walczymy o ich realizację.

Każdy obywatel Europy ma prawo do wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Ma także prawo wiedzieć, w jaki sposób, gdzie i w jakich warunkach jego żywność jest wytwarzana, przetwarzana, pakowana, oznakowana i sprzedawana. Producenci żywności również powinni być chronieni przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw. Ponadto konsekwentnie sprzeciwiamy się zatwierdzaniu GMO i wzywamy do rewizji związanych z tym ram prawnych.

Socjaliści i Demokraci z powodzeniem przeprowadzili kampanie mające na celu wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązkowego oznakowania informującego o kraju pochodzenia mięsa wołowego, wieprzowego, jagnięcego, koziego i drobiowego.

Nasza Grupa znajduje się również w czołówce w dziedzinie walki z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną - substancjami chemicznymi atakującymi ludzkie hormony - na których działanie jesteśmy codziennie narażeni poprzez kontakt z takimi produktami, jak opakowanie żywności, rośliny uprawiane z wykorzystaniem określonych pestycydów, a nawet być może woda z kranu.

Nasze priorytety

Walka ze zmianami klimatycznymi

Naszą ambicją jest uniknięcie dalszego globalnego ocieplenia i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata, co idzie w parze z pobudzaniem gospodarki i tworzeniem nowych, zrównoważonych miejsc pracy. Ale walka ta nie kończy się na porozumieniu paryskim. Zbudowaliśmy postępową większość w Parlamencie Europejskim, aby domagać się wprowadzenia prawodawstwa ustanawiającego ambitne i wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dotyczącego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w celu dekarbonizacji gospodarki.

Gospodarka obiegowa

Co roku w Europie wyrzucanych jest około 600 milionów ton odpadów, które mogłyby zostać z powrotem wykorzystane i ponownie wprowadzone do gospodarki. Grupa S&D wzywa do przyjęcia ambitnych unijnych celów i zadań, a także nowych narzędzi, które pomogą każdemu krajowi zmierzać w kierunku budowy bardziej zrównoważonej, efektywnej pod względem zasobów gospodarki obiegowej.

Obiegowy model rozwoju oznacza, że wartość produktów i zasobów jest utrzymywana w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów zostaje zminimalizowane. Aby dokonać tej transformacji, Grupa S&D dąży do wprowadzenia ambitnych polityk w celu zmiany sposobu użytkowania, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania zasobów. Prowadzimy również walkę w celu eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Bezpieczniejsza żywność dla wszystkich

Jako Grupa S&D nadal walczymy o lepszą ochronę konsumentów i większą przejrzystość w kwestii tego, co jemy. Chcielibyśmy również wprowadzenia oznakowania informującego o kraju pochodzenia w odniesieniu do mięsa w przetworzonej żywności i produktów mleczarskich. Pragniemy także zagwarantować, by umowy w sprawie dostaw żywności z partnerami międzynarodowymi priorytetowo traktowały zdrowie konsumentów.

Zaangażowani europosłowie

DANCE Seb

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wielka Brytania

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

BONAFÈ Simona

Członek
Włochy

DALLI Miriam

Członek
Malta

PLUMB Rovana

Członek
Rumunia

BALT Marek Paweł

Członek
Polska

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy

CERDAS Sara

Członek
Portugalia

CHAHIM Mohammed

Członek
Holandia

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

Członek
Słowacja

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

„Potrzebujemy nowych funduszy i środków społecznych, aby zapewnić sprawiedliwą transformację” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez pszczół nie będzie żywności ani życia. Komisja Europejska musi podjąć natychmiastowe działania w celu redukcji stosowania pestycydów i uratowania owadów zapylających

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewni, że pieniądze będą pracować na rzecz ludzi i planety w ramach porozumienia w sprawie taksonomii

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

S&D ENVI recommendations for better access to medicines in the European Union

Position paper
Opublikowane:

Circular economy

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Position paper
Opublikowane:

Towards an Energy Union

Position paper
Opublikowane:

DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Group - Position paper : Circular Economy Policy

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Putting an end to long hours at work