Walka o czystszą i bezpieczniejszą planetę

Socjaliści i Demokraci mają wizję bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej Europy, społeczeństwa, które stawia dobrobyt ludzi na pierwszym miejscu i myśli o dziedzictwie dla przyszłych pokoleń w dziedzinie ochrony środowiska. Możemy to osiągnąć dzięki większej efektywności energetycznej, gospodarce obiegowej i walce ze zmianami klimatycznymi. Towarzyszyć temu powinna odnowa europejskiego przemysłu, przestawiającego się na zrównoważony model rozwojowy i tworzącego nowe miejsca pracy. Walczymy o Europę, w której wszyscy mają dostęp do bezpiecznej żywności i dobrej jakości, przystępnej cenowo opieki zdrowotnej.

Nasza praca w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Nasi eurodeputowani promują naszą postępową wizję w tej Komisji w wielu obszarach polityki, w tym w dziedzinie gospodarowania odpadami i zasobami, jakości powietrza i wody oraz ochrony różnorodności biologicznej, poza wieloma innymi ważnymi dla nas dziedzinami.

Nasze osiągnięcia

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 roku dążyliśmy do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, aby UE zachowała swoje miejsce w awangardzie działań na rzecz klimatu. COP21 okazała się momentem przełomowym: 195 państw przyjęło pierwsze w historii, uniwersalne, prawnie wiążące, globalne porozumienie klimatyczne. Globalny wzrost średniej temperatury musi zostać utrzymany znacznie poniżej 2°C; podejmowane będą również wysiłki w celu jego ograniczenia do 1,5°C.

W ramach przygotowań do konferencji klimatycznej przedstawiliśmy 21 postępowych propozycji na rzecz wiążącego, uniwersalnego i dynamicznego porozumienia na konferencji COP 21 w Paryżu i nadal walczymy o ich realizację.

Każdy obywatel Europy ma prawo do wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Ma także prawo wiedzieć, w jaki sposób, gdzie i w jakich warunkach jego żywność jest wytwarzana, przetwarzana, pakowana, oznakowana i sprzedawana. Producenci żywności również powinni być chronieni przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw. Ponadto konsekwentnie sprzeciwiamy się zatwierdzaniu GMO i wzywamy do rewizji związanych z tym ram prawnych.

Socjaliści i Demokraci z powodzeniem przeprowadzili kampanie mające na celu wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązkowego oznakowania informującego o kraju pochodzenia mięsa wołowego, wieprzowego, jagnięcego, koziego i drobiowego.

Nasza Grupa znajduje się również w czołówce w dziedzinie walki z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną - substancjami chemicznymi atakującymi ludzkie hormony - na których działanie jesteśmy codziennie narażeni poprzez kontakt z takimi produktami, jak opakowanie żywności, rośliny uprawiane z wykorzystaniem określonych pestycydów, a nawet być może woda z kranu.

Nasze priorytety

Walka ze zmianami klimatycznymi

Naszą ambicją jest uniknięcie dalszego globalnego ocieplenia i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata, co idzie w parze z pobudzaniem gospodarki i tworzeniem nowych, zrównoważonych miejsc pracy. Ale walka ta nie kończy się na porozumieniu paryskim. Zbudowaliśmy postępową większość w Parlamencie Europejskim, aby domagać się wprowadzenia prawodawstwa ustanawiającego ambitne i wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dotyczącego zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w celu dekarbonizacji gospodarki.

Gospodarka obiegowa

Co roku w Europie wyrzucanych jest około 600 milionów ton odpadów, które mogłyby zostać z powrotem wykorzystane i ponownie wprowadzone do gospodarki. Grupa S&D wzywa do przyjęcia ambitnych unijnych celów i zadań, a także nowych narzędzi, które pomogą każdemu krajowi zmierzać w kierunku budowy bardziej zrównoważonej, efektywnej pod względem zasobów gospodarki obiegowej.

Obiegowy model rozwoju oznacza, że wartość produktów i zasobów jest utrzymywana w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów zostaje zminimalizowane. Aby dokonać tej transformacji, Grupa S&D dąży do wprowadzenia ambitnych polityk w celu zmiany sposobu użytkowania, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania zasobów. Prowadzimy również walkę w celu eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Bezpieczniejsza żywność dla wszystkich

Jako Grupa S&D nadal walczymy o lepszą ochronę konsumentów i większą przejrzystość w kwestii tego, co jemy. Chcielibyśmy również wprowadzenia oznakowania informującego o kraju pochodzenia w odniesieniu do mięsa w przetworzonej żywności i produktów mleczarskich. Pragniemy także zagwarantować, by umowy w sprawie dostaw żywności z partnerami międzynarodowymi priorytetowo traktowały zdrowie konsumentów.

Zaangażowani europosłowie

LUENA LÓPEZ César

LUENA LÓPEZ César

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Hiszpania
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Członek
Włochy
DALLI Miriam

DALLI Miriam

Członek
Malta
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Członek
Rumunia
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Członek
Niemcy
ANDROULAKIS Nikos

ANDROULAKIS Nikos

Członek
Grecja
BALT Marek Paweł

BALT Marek Paweł

Członek
Polska
BURKHARDT Delara

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy
CERDAS Sara

CERDAS Sara

Członek
Portugalia

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

Reset! Towards digital, climate and regional justice

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Position papers

Position paper

A new EU long-term industrial strategy - A proposal by the Socialists and Democrats

Position paper

Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap

Position paper

Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework

Position paper

A European Health Union. Increasing EU competence in health - coping with COVID19 and looking to the future

Position paper

Fighting the pandemic, tackling its aftermath and preparing for a better future.

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

S&D ENVI recommendations for better access to medicines in the European Union

Position paper

Circular economy

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Sustainable development agenda post-2015

Position paper

Towards an Energy Union

Position paper

DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019

Related documents

Related document

S&D Group - Position paper : Circular Economy Policy

Related document

Putting an end to long hours at work