W związku z kontrowersyjnym ponownym zatwierdzeniem glifosatu oraz rosnącymi obawami wyrażanymi przez wielu obywateli UE, związanymi z wydawaniem przez organy regulacyjne zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, Parlament Europejski utworzył tę komisję w 2018 roku. Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Eric Andrieu, jest przewodniczącym komisji PEST.

Rola naszych eurodeputowanych w tej komisji polega na ocenie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej niezależności wobec przemysłu pestycydowego, przejrzystości procesu decyzyjnego oraz metod wdrażania.

W grudniu 2018 roku komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z zaleceniami, które uważa za niezbędne w ramach unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

Nasi eurodeputowani pracują nad tym, aby zapewnić, by ludzkie zdrowie nie było nigdy zagrożone. Obywatele domagają się przejrzystości w kwestii chemikaliów, na których działanie jesteśmy wszyscy narażeni; jest to priorytetem dla naszej Grupy w kwestii procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Zobacz nasze najnowsze działania

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Plik audiowizualny

For a Clean and Sustainable Agriculture

Komunikat prasowy

Unijny system zatwierdzania pestycydów musi się poprawić, aby lepiej chronić ludzkie zdrowie - mówi Grupa S&D