Published:
Share:

 

Na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu, Konferencja Przewodniczących PE mianowała zespół negocjatorów PE do udziału w dyskusji na temat tak zwanego sprawozdania Van Rompuya w sprawie Europejskiej Unii Walutowej (EUW).
 
W negocjacjach, wśród instytucji UE, PE będzie reprezentowany przez grupy polityczne 3+1. Będą to Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Liberałowie oraz przedstawiciel Zielonych jako zastępca członka.

Z ramienia Grupy S&D negocjacje poprowadzi włoski eurodeputowany Roberto Gualtieri. Będzie on współpracować z Elmarem Brokiem z EPL, Guy Verhofstadtem z ALDE i Danielem Cohn-Benditem z Zielonych w roli zastępcy członka. Roberto Gualtieri był już głównym negocjatorem z ramienia Grupy S&D w sprawie paktu fiskalnego.
 
Komentując zbliżające się negocjacje, Roberto Gualtieri powiedział:
 
- Musimy odwrócić trend w kierunku międzyrządowego uprawiania polityki. Rzeczą kluczową jest budowa przyszłego zarządzania z zastosowaniem metody wspólnotowej.

- Przyszła Europejska Unia Walutowa wymaga silniejszej demokratycznej legitymacji i zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego.
 
Hannes Swoboda, przewodniczący Grupy S&D, powiedział:
 
- Musimy opanować kryzys i zmienić oszczędnościowe, neoliberalne podejście, z jakim mamy dziś do czynienia. Nie zaniechamy walki z rosnącym ubóstwem, coraz większą luką pomiędzy bogatymi i biednymi, a także wciąż rosnącymi wskaźnikami bezrobocia. Apelujemy o wyraźne zobowiązania w kwestii spójności społecznej poprzez wprowadzenie specjalnego rozdziału, dotyczącego kwestii społecznych do sprawozdania Van Rompuya oraz przyjęcie paktu na rzecz spójności społecznej w ramach traktatów.
 
 
Kontakt prasowy Grupy S&D: Utta Tuttlies
Dyrektor ds. Prasy i Komunikacji
Rzeczniczka Przewodniczącego Grupy
+ 32 2 284 37 44
+ 33 3 88 17 29 98
+ 32 473 85 34 07

Media Gallery