MEPs Involved

BULLMANN Udo
President
S&D Group president
Niemcy

S&D Press contact

TUTTLIES Utta
Head of Department, Spokesperson S&D Group, Group's spokesperson
Niemcy

Related News

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru