Opublikowane:
Podziel się:

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, przypadającego w dniu 8 marca, Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę o równe prawa dla kobiet w Europie i na świecie. W czasie debaty, w której wzięły m.in. udział belgijska senator Marie Arena i Malika Hamidi, dyrektor generalna Europejskiej Sieci Muzułmańskiej, Grupa omówiła wpływ kryzysu na sytuację kobiet oraz sukcesy i wyzwania, jakie oczekują kobiety w świecie arabskim. Grupa S&D przyjęła manifest zawierający pięć kluczowych priorytetów i celów, których realizacja ma sprawić, że równe prawa dla kobiet staną się rzeczywistością.

Hannes Swoboda, przewodniczący Grupy S&D, podkreślił znaczenie równości płci:
 
- Równość płci jest podstawową zasadą postępowych partii, ruchów i polityk i to jest podstawą pracy Grupy S&D. Kobiety stanowią połowę ludności naszego świata i połowę ludności Europy, ale nie osiągnęły jeszcze równouprawnienia, jeśli chodzi o wynagrodzenie lub dostęp do pracy i szanse dla kobiet.

- Grupa S&D zobowiązuje się do kontynuowania walki z tą najbardziej podstawową nierównością. Pięć kluczowych obszarów, w którym będziemy walczyć o równość płci, obejmuje: rozbieżność w płacach w zależności od płci, ubóstwo, bezrobocie, niepewność zatrudnienia i przemoc.

- O równouprawnienie walczyły całe pokolenia dzielnych kobiet i mężczyzn. Dzisiejsze pokolenie musi być świadkiem tego, że walka zostanie wygrana.
 
Corina Creţu, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za problematykę równego statusu płci, podkreśliła wpływ kryzysu na kobiety:
 
- Kobiety w Europie i na całym świecie odczuły negatywny wpływ kryzysu bardziej niż mężczyźni. Środki oszczędnościowe dodatkowo spotęgowały ten wpływ, doprowadzając do wzrostu bezrobocia, większej podatności na zagrożenia oraz wzrostu przemocy wobec kobiet.

- Grupa S&D i jej członkowie w Komisji Praw Kobiet pracują nad kilkoma sprawozdaniami, aby upewnić się, że zaproponujemy i przyczynimy się do rzeczywistego rozwiązania tych problemów.

 
Zita Gurmai, eurodeputowana S&D i przewodnicząca zrzeszenia kobiet w PES, powiedziała:

- Równość płci zbyt często omawiana jest jedynie przy takich okazjach, jak Międzynarodowy Dzień Kobiet lub kiedy tragiczna wiadomość o przemocy na tle płciowym trafia na czołówki gazet. Grupa S&D walczy o to, aby równouprawnienie płci było priorytetem każdego dnia, w całej naszej pracy.
 
- Jednym z naszych priorytetów jest eliminacja rozbieżności w płacach w zależności od płci. Nie możemy tolerować faktu, że kobiety za tę samą pracę zarabiają średnio o 16,2% mniej niż mężczyźni. Jest to również powodem rozbieżności w poziomie emerytur w zależności od płci, co sprawia, że kobiety w znacznie większym stopniu zagrożone są ubóstwem.
 
 
 
 
S&D Press contact: Céline Bayer
+ 32 2 284 65 97
+ 33 3 88 17 22 65
+ 32 473 85 82 11
 

 

Zaangażowani europosłowie

GURMAI Zita

Członek
Węgry