Podziel się:

Po ujawnieniu nowych informacji na temat skandalu #LuxLeaks, które zawierały więcej szczegółów na temat stosowanych nieuczciwych praktyk podatkowych, Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wezwała Komisję Europejską do podjęcia działań; w przeciwnym wypadku straci ona poparcie i zaufanie ze strony Grupy S&D. W liście otwartym, wysłanym do Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella, zaapelował o podjęcie działań ukierunkowanych na walkę z agresywnym planowaniem podatkowym przez przedsiębiorstwa oraz unikaniem opodatkowania.

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- #LuxLeaks II ujawnił po raz kolejny głębię tego skandalu. Pokazał on, że istnieje skandalicznie głęboka luka, która może zostać zlikwidowana tylko poprzez autentyczne i właściwe zmiany legislacyjne. Komisja Europejska i przewodniczący Juncker muszą uczynić swoim naczelnym priorytetem walkę z uchylaniem się od płacenia podatków oraz przedstawić szeroko zakrojone i skuteczne wnioski w sprawie walki z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. W przeciwnym wypadku Grupa S&D jest gotowa wycofać swoje poparcie dla Komisji. Zawsze podkreślaliśmy, że nie wystawiliśmy Junckerowi czeku in blanco. Teraz sam Juncker musi zademonstrować, że zasługuje na nasze zaufanie i poparcie.

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i finansowych, eurodeputowana Elisa Ferreira powiedziała:

- Skandal #LuxLeaks nie był nowym odkryciem. Socjaliści i Demokraci dawno temu podnieśli tę kwestię. W lutym 2012 r. przygotowaliśmy sprawozdanie, w którym podkreślono, że straty z tytułu unikania opodatkowania, oszustw podatkowych i agresywne planowania podatkowego wynoszą 1 bln € rocznie. Przyszedł czas na działanie.

Negocjatorka Parlamentu Europejskiego ds. sprawozdania rocznego dotyczącego podatków, eurodeputowana S&D, Eva Kaili powiedziała:

- Rozmiary skandalu #LuxLeaks wskazują na potrzebę podjęcia natychmiastowych działań, aby walczyć z unikaniem opodatkowania oraz agresywnym planowaniem podatkowym przez przedsiębiorstwa. Przedstawiliśmy długą listę żądań, obejmującą środki mające na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy różnymi systemami podatkowymi, przepisy mające na celu rozszerzenie na przedsiębiorstwa sprawozdawczości z rozbiciem na poszczególne kraje w celu monitorowania, gdzie lokowane są zyski, a gdzie płacone są podatki oraz wspólne stanowisko i kryteria UE w celu przyjęcia definicji raju podatkowego. Diagnoza została postawiona, a rozwiązania są znane. Musimy podjąć natychmiastowe działania.

Przeczytaj cały list wysłany do Jeana-Claude'a Junckera tutaj.

Powiązane dokumenty

Letter to Commission President Juncker from Gianni Pittella
The S&D Group's list of demands to tackle tax avoidance and create a fair tax system in Europe

Zaangażowani europosłowie

KAILI Eva
KAILI Eva
Członek
Grecja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych
Komunikat prasowy
Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie
Komunikat prasowy
Program InvestEU otrzymuje zielone światło od Parlamentu Europejskiego. Czas, aby te pieniądze trafiły do ludzi!