Koordynatorzy

Co-ordinators

W przypadku każdej komisji w Parlamencie Europejskim jeden eurodeputowany S&D jest odpowiedzialny za koordynację prac Socjalistów i Demokratów. Są to nasi koordynatorzy i rzecznicy do każdej ze spraw. Wybierani są oni przez swoich kolegów w komisji na dwa i pół roku.

ES
Hiszpania
Coordinator
 • Komisja Kontroli Budżetowej, Koordynatorka
FR
Francja
Coordinator
 • Komisja Gospodarcza i Monetarna, Koordynatorka
IT
Włochy
Coordinator
 • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi, Koordynator
IT
Włochy
Coordinator
 • Komisja Kultury i Edukacji, Koordynatorka
MT
Malta
Coordinator
 • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Koordynatorka
IT
Włochy
Coordinator
 • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Koordynator
DE
Niemcy
Coordinator
 • Komisja Transportu i Turystyki , Koordynator
FLECKENSTEIN Knut
DE
Niemcy
Coordinator
 • Komisja Spraw Zagranicznych, Koordynator
GARCÍA PÉREZ Iratxe
ES
Hiszpania
Coordinator
 • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, Koordynatorka
ES
Hiszpania
Coordinator
 • Komisja Budżetowa, Koordynatorka
PT
Portugalia
Coordinator
 • Komisja Specjalna ds. Terroryzmu, Koordynatorka
NL
Niderlandy
Coordinator
 • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Koordynatorka