• Dziś ponad 50 milionów Europejczyków jest zmuszonych żyć w ubóstwie energetycznym. Oznacza to, że nie są w stanie zapłacić za potrzebną im energię elektryczną i gaz, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia i dobrobytu.

  Czysta i przystępna cenowo energia jest podstawowym prawem każdego europejskiego obywatela; nikt nie powinien borykać się z chłodem!

  Komisja Europejska uruchomiła plan na rzecz europejskiej unii energetycznej, której celem jest zapewnienie zrównoważonego, przystępnego cenowo i bezpiecznego koszyka energetycznego. W pełni popieramy tę inicjatywę, ale jednocześnie chcemy osiągnąć więcej: unia energetyczna musi zapewnić sprawiedliwość społeczną  i położyć kres ubóstwu energetycznemu.

  Dlatego też określiliśmy podstawowe kroki w celu położenia raz na zawsze kresu ubóstwu energetycznemu.

  Wszystkie szczegóły naszych propozycji dotyczących walki z problemem ubóstwa energetycznego można znaleźć w sekcji „Dokumenty” poniżej.

Europejscy Socjaliści i Demokraci uważają, że kwestia rosnącego ubóstwa energetycznego wymaga większej uwagi ze strony wszystkich prawodawców.

Pakiet energetyczny nie zawiera na przykład ambitnego planu działań na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim napisała manifest na ten temat, który można przeczytać tutaj (EN)

 

End Energy Poverty -- media caption

Co rozumiemy przez ubóstwo energetyczne?

W chwili obecnej nie istnieje wspólna europejska definicja ubóstwa energetycznego, co sprawia, że trudno zrozumieć ten problem. Dlatego też zaproponowaliśmy definicję, która wyjaśni te kwestie i pomoże skupić uwagę na znalezieniu rozwiązań:

„Energia jest niezbędna, a dostęp do usług energetycznych jest podstawowym prawem społecznym. Ubóstwo energetyczne to niezdolność gospodarstwa domowego do zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw energii, tak aby zagwarantować podstawowy poziom komfortu i zdrowia, ze względu na połączenie niskich dochodów, wysokich cen energii i niskiej jakości oraz niskiej wydolności zasobów mieszkaniowych.”

 Energy poverty broken ligth bulb

Jakie są przyczyny ubóstwa energetycznego?

 • Złe warunki mieszkaniowe, w tym kosztowne i nieefektywne rodzaje ogrzewania i niska wydajność energetyczna w domach i mieszkaniach o niskiej jakości
 • Indywidualne okoliczności, w jakich żyją poszczególne osoby, takie jak niskie dochody, zły stan zdrowia i niepełnosprawność lub brak dostępu do dostosowanych ofert energii lub usług online
 • Wysokie ceny energii
 • Agresywny marketing i nieuczciwe praktyki handlowe
 • Decyzje rządu w zakresie podatków, VAT-u, opłat i opłat sieciowych

Energy poverty broken house

Nasze rozwiązania

Wykorzenienia ubóstwa energetycznego jest niezbędne, jeśli chcemy żyć w Unii Europejskiej, z której możemy być dumni i która zbudowana jest na fundamentalnych zasadach solidarności i równości.

Dlatego też należy:

 • Położyć kres odłączaniu dostaw energii obywatelom, którzy nie mogą zapłacić swoich rachunków za gaz i prąd, zwłaszcza w najważniejszych momentach, takich jak mroźne zimy.
 • Wprowadzić automatyczne taryfy socjalne dla obywateli o niskich dochodach i obywateli znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, aby zapewnić, że ich rachunki za energię będą przystępne cenowo.
 • Zapewnić, by automatyczne porównania były umieszczane na rachunkach za energię, tak obywatele mogli sprawdzić, czy płacą za dużo i czy mogą otrzymać lepszą ofertę od innego dostawcy.
 • Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, aby mieszkania dla obywateli o niskich dochodach mogły być poddane renowacji, o ile to możliwe za darmo.
 • Lokalne władze powinny utworzyć punkty informacyjne, pomagając obywatelom stowarzyszać się w spółdzielnie i uzyskać zniżki na energię.
 • Wprowadzić ścisłe limity dotyczące podatków i opłat na rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, które mają trudności z płaceniem rachunków za energię.
 • Wszystkie obecne i przyszłe fundusze europejskie powinny zawierać kryteria dotyczące środków w zakresie efektywności energetycznej.
 • Niezależne firmy powinny przeprowadzać prace w zakresie efektywności energetycznej, aby uniknąć konfliktu interesów, gdzie dostawcy energii odnoszą korzyści w wyniku wyższego zużycia energii.
 • Komisja Europejska powinna ustanowić wymianę najlepszych praktyk, aby zachęcić do opracowania nowych sposobów walki z ubóstwem energetycznym.
 • Wprowadzić standaryzowane gromadzenie danych w całej UE dotyczących ubóstwa energetycznego i systemów krajowych, aby upewnić się, że pomoc dla ubogich obywateli cierpiących na ubóstwo energetyczne jest monitorowana i wykorzystywana w jak najbardziej efektywny sposób.

Energy poverty ligth bulb

Co uzyskamy?

 • Wszyscy będziemy mogli być dumni z tego, że nikomu w Europie nie odmawia się podstawowego prawa do energii, której potrzebują
 • Europejscy obywatele nie będą już otrzymywać zbyt drogich rachunków za energię
 • Poprawie ulegnie zdrowie obywateli znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
 • Osiągnięta zostanie większa wydajność i czystsze, bardziej zrównoważone rozwiązania energetyczne, które będą korzystne dla nas wszystkich
 • Wymiana najlepszych praktyk pomoże krajom współpracować w celu położenia kresu ubóstwu energetycznemu

Tak więc wszystko to będzie korzystne dla nas wszystkich! Będziemy ciężko pracować, aby wprowadzić te pomysły w życie w ciągu najbliższych miesięcy i lat i przy każdej okazji.

Obecnie wywieramy presję na Komisję, aby zawarła te pomysły w nowych dyrektywach w sprawie efektywności energetycznej i w sprawie wydajności energetycznej budynków dyrektyw, które ma przedstawić na jesieni. A nasi eurodeputowani prowadzą również prace nad nowym ładem dla odbiorców energii, który pozwoli na wyeliminowanie wielu problemów, z jakimi mają do czynienia europejscy konsumenci.

Śledź nasze postępy na Facebooku i Twitterze, aby wspierać naszą pracę; razem możemy położyć kres ubóstwu energetycznemu: #EndEnergyPoverty!

Energy poverty winner

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni