Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Quote of the week “With EU leaders today signing the withdrawal agreement and with MEPs preparing to vote in plenary next week, we are reminded that

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Iratxe García zachęca Komisję do większej ambicji w kwestii udziału obywateli w konferencji na temat przyszłości Europy

Socjaliści i Demokraci ściśle współpracowali z innymi grupami politycznymi w kwestii parlamentarnej rezolucji w sprawie Konferencji na temat

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Jeśli Rada UE nie będzie otwarta na negocjacje, ludzie i regiony będą ryzykować utratę pieniędzy - mówi Grupa S&D

Eurodeputowani z Komisji Rozwoju Regionalnego postanowili zawiesić wszelkie rozmowy polityczne dotyczące przyszłego 7-letniego budżetu UE (WRF) w

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Johan Danielsson & Ismail Ertug on the mobility package deal

S&Ds: Stop social dumping and drivers’ exploitation. The vote on Mobility Package paves the way for a more human transport sector.

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Należy zlikwidować dumping socjalny i wyzysk kierowców. Dzisiejsze głosowanie nad pakietem mobilności toruje drogę do bardziej ludzkiego oblicza sektora transportu

Porozumienie w sprawie pakietu mobilności stanowi kolejny istotny krok do jego wejścia w życie. W czasie dzisiejszego głosowania Komisja Transportu

Plik audiowizualny
Opublikowane:

MEP Bernd Lange on EU trade deal with Vietnam respecting labour rights

The Socialists and Democrats voted in favour of a trade agreement with Vietnam in the European Parliament’s Trade Committee. Before accepting the

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D zagwarantowała znaczny postęp w zakresie praw pracowniczych przed zawarciem umowy handlowej z Wietnamem

Socjaliści i Demokraci głosowali dziś w Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego za przyjęciem umowy handlowej z Wietnamem. Przed zaakceptowaniem umowy

Komunikat prasowy
Opublikowane:

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Quote of the week “The Conference on the Future of Europe is a unique opportunity to make sure the EU is fit to face the future. We are not here to

Plik audiowizualny
Opublikowane:

The Conference on the Future of Europe

MEPs on 15 January 2020 agreed an inclusive, participatory and bottom-up approach for the Conference on the Future of Europe. We call on all EU

Plik audiowizualny
Opublikowane:

European Green Deal: S&D's fight for a social and green Europe

The European Parliament has approved the resolution on the European Green Deal. A text that paves the way for a long-term sustainable growth, ensuring