Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament Europejski wyraża poparcie dla umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Singapurem

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł szeroko zakrojoną umowę handlową z Singapurem oraz umowę o ochronie inwestycji, jak również szereg

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament Europejski popiera postępową umowę handlową z Japonią

Parlament Europejski głosował dzisiaj za przyjęciem kompleksowej umowy handlowej z Japonią. Jest to najszersza dwustronna umowa handlowa zawarta

  • Pedro Silva Pereira
  • Alessia Mosca MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Postępowcy przedstawiają wizję zrównoważonego handlu międzynarodowego i inwestycji

Czołowi eurodeputowani S&D i eksperci ds. handlu międzynarodowego przedstawili dziś nowy dokument strategiczny w sprawie postepowego modelu handlu

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Unia Europejska powinna być siła napędową zreformowanej WTO

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie wzywające UE do przewodzenia działaniom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D będzie dążyła do postępowego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego UE-Singapur

Czołowi eurodeputowani Grupy S&D przyjęli dzisiaj z zadowoleniem podpisanie umowy o wolnym handlu i umowy o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przewodzi dużej większości w celu położenie kresu nielegalnemu importowi dóbr kultury w UE

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś dużej ponadpartyjnej większości w Komisjach Handlu i Rynku Wewnętrznego w celu ustanowienia przepisów i

  • Alessia Mosca MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Nowa meksykańska ustawa, umożliwiająca rokowania zbiorowe, toruje drogę do umowy handlowej - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim opowiadają się za przepisami i standardami w handlu międzynarodowym i umowach wielostronnych, aby

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przewodzi tworzeniu jednolitego portalu cyfrowego, aby ułatwić dostęp online do informacji w całej UE

Grupa S&D przewodziła dzisiaj koalicji w Parlamencie Europejskim w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, aby ograniczyć obciążenia

  • Marlene Mizzi MEP
  • Nicola Danti MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Trump naraża na ryzyko partnerstwo UE-USA, które musi zostać zachowane

Przy poparciu ze strony Grupy S&D, Parlament Europejski poparł dziś rezolucję stwierdzającą, że chociaż wiele decyzji podjętych przez administrację

  • Boştinaru
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: W sprawie gospodarki leśnej EPL i EKR opowiedziały się po stronie przemysłu, zamiast bronić praw człowieka i środowiska

Po dzisiejszym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym za „sprawozdaniem w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w

  • Seb Dance MEP
  • Marie Arena MEP
  • MEP Linda McAvan