Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane

Parlament Europejski wyraża poparcie dla umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Singapurem

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł szeroko zakrojoną umowę handlową z Singapurem oraz umowę o ochronie inwestycji, jak również szereg

Komunikat prasowy
Opublikowane

Parlament Europejski popiera postępową umowę handlową z Japonią

Parlament Europejski głosował dzisiaj za przyjęciem kompleksowej umowy handlowej z Japonią. Jest to najszersza dwustronna umowa handlowa zawarta

  • Pedro Silva Pereira
  • Alessia Mosca MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane

Postępowcy przedstawiają wizję zrównoważonego handlu międzynarodowego i inwestycji

Czołowi eurodeputowani S&D i eksperci ds. handlu międzynarodowego przedstawili dziś nowy dokument strategiczny w sprawie postepowego modelu handlu

Komunikat prasowy
Opublikowane

Unia Europejska powinna być siła napędową zreformowanej WTO

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie wzywające UE do przewodzenia działaniom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Komunikat prasowy
Opublikowane

Grupa S&D będzie dążyła do postępowego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego UE-Singapur

Czołowi eurodeputowani Grupy S&D przyjęli dzisiaj z zadowoleniem podpisanie umowy o wolnym handlu i umowy o ochronie inwestycji między UE a Singapurem

Komunikat prasowy
Opublikowane

Grupa S&D przewodzi dużej większości w celu położenie kresu nielegalnemu importowi dóbr kultury w UE

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś dużej ponadpartyjnej większości w Komisjach Handlu i Rynku Wewnętrznego w celu ustanowienia przepisów i

  • Alessia Mosca MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane

Nowa meksykańska ustawa, umożliwiająca rokowania zbiorowe, toruje drogę do umowy handlowej - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim opowiadają się za przepisami i standardami w handlu międzynarodowym i umowach wielostronnych, aby

Komunikat prasowy
Opublikowane

Grupa S&D przewodzi tworzeniu jednolitego portalu cyfrowego, aby ułatwić dostęp online do informacji w całej UE

Grupa S&D przewodziła dzisiaj koalicji w Parlamencie Europejskim w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, aby ograniczyć obciążenia

  • Marlene Mizzi MEP
  • Nicola Danti MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane

Trump naraża na ryzyko partnerstwo UE-USA, które musi zostać zachowane

Przy poparciu ze strony Grupy S&D, Parlament Europejski poparł dziś rezolucję stwierdzającą, że chociaż wiele decyzji podjętych przez administrację

  • Boştinaru
Komunikat prasowy
Opublikowane

Grupa S&D: W sprawie gospodarki leśnej EPL i EKR opowiedziały się po stronie przemysłu, zamiast bronić praw człowieka i środowiska

Po dzisiejszym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym za „sprawozdaniem w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w

  • Seb Dance MEP
  • Marie Arena MEP
  • MEP Linda McAvan