Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupie S&D udało się nakłonić Parlament Europejski do potępienia zabójstw na granicy ze Strefą Gazy

Socjaliści i Demokraci odegrali wiodącą rolę w przyjęciu dziś rezolucji Parlamentu Europejskiego, w ramach której potępione zostały zabójstwa i

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Społeczność międzynarodowa musi położyć kres masakrze Syryjczyków. Nie można dłużej blokować działań ONZ

W następstwie okrucieństw popełnionych w ostatnich dniach w mieście Duma i w innych miejscowościach w Syrii, a w szczególności w następstwie

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wzywa do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie użycia

Grupa S&D zdecydowanie potępia użycie wojskowego środka paralityczno-drgawkowego jako broni chemicznej w Wielkiej Brytanii. Był to bezprecedensowy

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Unia Europejska nie potrafiła wykorzystać efektu dźwigni w Ankarze

Grupa S&D jest rozczarowana wnioskami zawartymi w opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat Turcji, w którym

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D domaga się natychmiastowego zawieszenia broni w całej Syrii

Ponieważ we Wschodniej Ghoucie i w innych częściach Syrii mamy wciąż do czynienia z niewyobrażalnymi okropnościami, Grupa S&D wymogła na Parlamencie

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Burmistrzowie UE zasługują na większe wsparcie w walce ze zmianami klimatu - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci są zdecydowanie zaangażowani w realizację postanowień porozumienia klimatycznego z konferencji COP 21, przyjętego w Paryżu w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wzywa wszystkie strony konfliktu syryjskiego do zapewnienia natychmiastowego zawieszenia broni

Zabierając głos po zbombardowaniu przez syryjskie siły rządowe kontrolowanej przez rebeliantów Wschodniej Ghouty na przedmieściach Damaszku,

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D zdecydowanie potępia ostatnie mizoginiczne uwagi, nawołujące do przemocy i przyjmuje z zadowoleniem decyzję MTK w kwestii wszczęcia wstępnego dochodzenia w sprawie sytuacji na Filipinach

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zdecydowanie potępiają ostatnie mizoginiczne wypowiedzi prezydenta Filipin, Rodrigo Duterte,

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Społeczność międzynarodowa nie może przymykać oczu na przemoc w Afrinie; wzywamy Turcję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Victor Boştinaru powiedział: - Unia Europejska i społeczność międzynarodowa nie mogą przymykać oczu na kryzys

Komunikat prasowy
Opublikowane:

UE będzie kompletna tylko z krajami Bałkanów Zachodnich - mówi Grupa S&D

Zabierając głos przed unijną debatą plenarną w Strasburgu w sprawie strategii UE dla Bałkanów Zachodnich i wniosku Komisji w sprawie przystąpienia