Nasze najnowsze treści
Stanowisko

The EU and the US have been and will continue to be strategic partners. Under the Trump Administration, transatlantic (TA) relations have encountered

Komunikat prasowy

Roczne sprawozdanie Komisji dotyczące praworządności może być użytecznym narzędziem zapobiegania przyszłej erozji praworządności w UE, ale należy

Komunikat prasowy

Po ostatniej fali nowych napięć i przemocy w Izraelu i Palestynie oraz w nadziei na nowy etap w izraelskiej polityce, Grupa S&D omówiła dziś sytuację

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce, aby Komisja zmieniła przepisy dotyczące strefy Schengen, aby odwrócić trend, zgodnie z którym kontrole graniczne stają się nową normą

Wideo

Parliament, led by the S&D Group, closes political deal with EU governments on pioneering financial transparency rules. This evening, the European

Komunikat prasowy

Parlament Europejski i rządy państw UE osiągnęły dziś wieczorem porozumienie w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), które

31 May 2021
Wydarzenie

The S&D Group is organising a socialist preparatory meeting prior to the upcoming LXV COSAC meeting on the 31 May. (Conference of Parliamentary

Komunikat prasowy

Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska w kwestii sprawozdania w sprawie strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku

Komunikat prasowy

Quote of the week by S&D MEP Agnes Jongerius on Amazon’s illegal and unethical labour practices: “Amazon should not be allowed to roll out its model

Komunikat prasowy

Po zakończeniu dziś rano trudnych negocjacji między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, bez porozumienia w sprawie reformy Wspólnej Polityki