Nasze najnowsze treści

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Plik audiowizualny

PEST committee statements

Check out the statements of our MEPS on the PEST COMMITTEE

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

W związku z naszym jednoznacznym poparciem porozumienia paryskiego, promowaliśmy sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wprowadziliśmy

Osiągnięcie

Riconciliare l’ambiente con la nostra economia

Facendo fede al nostro fermo sostegno all’Accordo di Parigi, abbiamo promosso la giusta transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

Osiągnięcie

Réconcilier environnement et économie

Dans l’esprit de notre soutien sans équivoque à l’Accord de Paris, nous avons fait la promotion d’une transition juste vers une économie bas carbone

Osiągnięcie

Reconciliar el medio ambiente con nuestra economía

Tras nuestro apoyo inequívoco al Acuerdo de París, hemos promovido la transición justa a una economía de bajo carbono, introducido medidas para