Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Komunikat prasowy

Wczoraj wieczorem eurodeputowani z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Budżetowej - biorąc pod uwagę pierwsze 18 miesięcy

Komunikat prasowy

Parlament Europejski głosował za rewizją wieloletnich ram finansowych, określającą ramy i pułapy wydatków dla rocznego budżetu UE, aby umożliwić

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D poparli dziś zestaw reform mających na celu poprawę funkcjonowania UE, zapewnienie, by Europa stała się bardziej demokratyczna oraz

Komunikat prasowy

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie, wzywające Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych, które zapewnią, że demaskatorzy, którzy

Komunikat prasowy

W poniedziałek wieczorem eurodeputowani z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim uzgodnili

Komunikat prasowy

Prawie dziewięć lat po wybuchu kryzysu finansowego ożywienie europejskiej gospodarki pozostaje „nieuchwytne” i nie jest ono w stanie w znaczny sposób

Komunikat prasowy

Wieloletnie ramy finansowe (WRF), która określają ramy i pułapy wydatków rocznego budżetu UE, muszą zostać zmienione w celu zapewnienia dodatkowych

Komunikat prasowy

Po orędziu o stanie Unii, wygłoszonym przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella

Komunikat prasowy

Quote of the Week"The cement holding the EU together is not just our history, it’s our values!" - Gianni Pittella calling for action from the new