Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Podczas obecnej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdzi wytyczne budżetowe na drugi rok wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027

Komunikat prasowy

W tym tygodniu Parlament Europejski zakończył techniczne prace nad wprowadzeniem nowych zasobów własnych do europejskiego budżetu; zasoby te

Komunikat prasowy

InvestEU, jeden ze sztandarowych programów Grupy S&D na następnych siedem lat, został dziś przyjęty w Parlamencie Europejskim. Po zagwarantowaniu

Komunikat prasowy

W odpowiedzi na zatwierdzenie przez Parlament Europejski Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) eurodeputowany S&D, Costas

Komunikat prasowy

Parlament Europejski da dziś ostatnie zielone światło dla Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest

Komunikat prasowy

Dziś w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wysłuchali Sandry Galliny, dyrektor generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Komunikat prasowy

Wczoraj wieczorem Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne, zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie do wdrażania i inwestowania w europejską

Komunikat prasowy

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego zakończyli wczoraj wieczorem dyskusje z Radą na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności (RRF)

Wideo

After months of tough negotiations, the S&D team managed to secure a deal for the next multi-annual budget of the European Union (MFF). S&Ds succeeded

Komunikat prasowy

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego zawarli dziś porozumienie z Radą w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Porozumienie to jest tym ważniejsze, iż