Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Przełamaliśmy opór ze strony Rady na rzecz postępowego i konkretnego budżetu na rok 2019

Po zatwierdzeniu na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, postępowy budżet Unii Europejskiej na rok 2019 stał się już rzeczywistością. Po

Plik audiowizualny

This Budget is for you!

This Budget is for you!The EU Parliament gave another chance to Europe. Now it’s up to member states to show they believe in the European future

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odmawiając modyfikacji planu budżetowego, włoski rząd niszczy własną wiarygodność i wzajemne zaufanie w UE

Po decyzji włoskiego rządu, by nie zmieniać swoich celów budżetowych, pomimo możliwości wprowadzenia unijnych sankcji, wiceprzewodnicząca Grupy S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski przyjął proeuropejski budżet na rok 2019. Rada musi zademonstrować swoje zaangażowanie w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE

Po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej, które potwierdziło przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie budżetu ogólnego na rok 2019, rozpocznie

Komunikat prasowy

Populistyczny rząd sprzedaje przyszłość Włoch dla tanich korzyści wyborczych oraz wystawia na szwank konieczną rewizję Paktu Stabilności i Wzrostu

Eurodeputowani S&D wzywają włoskie władze do podjęcia konstruktywnego dialogu z UE w celu przedstawienia budżetu na rok 2019, mającego na celu poprawę

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski głosował za budżetem na rok 2019 oraz za odrzuceniem egoizmu Rady i postawy, polegającej na przerzucaniu się odpowiedzialnością

Po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej i przyjęciu stanowiska negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na rok 2019

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem porozumienie w sprawie Grecji i apeluje o to, aby UGW stała się siłą napędową wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie zakończenia trzeciego programu dostosowań gospodarczych dla Grecji, eurodeputowani S&D wezwali do

Komunikat prasowy

B&I: Grupa S&D oczekuje co najmniej 120 miliardów euro na budżet programu Horyzont Europa

Badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia na zrównoważony model społeczny i gospodarczy. Dlatego też

Komunikat prasowy

Wniosek budżetowy, dotyczący inwestycji UE w infrastrukturę strategiczną nie jest spójny i ambitny - mówi Kathleen Van Brempt

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek budżetowy, dotyczący infrastruktury strategicznej w ramach następnych wieloletnich ram finansowych na

Komunikat prasowy

Strefa euro potrzebuje prawdziwego, a nie symbolicznego budżetu - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wyrazili dziś rozczarowanie wnioskami Komisji dotyczącymi budżetu dla strefy euro. Rzeczniczka Grupy