Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję, aby Frontex wrócił na właściwy kurs

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim nadal wyraża poważne zaniepokojenie w kwestii przywództwa Frontexu, unijnej agencji straży granicznej. Ponawiamy

Komunikat prasowy

Grupa S&D dokonała tego: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie w pełni zielony z czerwonym sercem!

Dziś wieczorem osiągnięto bezprecedensowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D umieszcza solidarność w centrum Funduszu Migracji i Azylu

Grupa S&D przewodziła dzisiaj zawarciu porozumienia z państwami członkowskimi w sprawie utworzenia Funduszu Migracji i Azylu w UE. Parlament

Plik audiowizualny

S&Ds: Mobility needs to move. Commission’s Smart Strategy is a leap forward but can be more ambitious

Mobility needs to move. It must go through a deep transformation in many respects to embrace the future. We, the Socialists and Democrats, welcome the

Publikacja

S&D Strategy on the Conference on the Future of Europe

Our political family has the most far-reaching vision on the future of Europe, by combining suggestions for improving the functioning of the European

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mobilność musi się zmienić. Inteligentna strategia Komisji to krok naprzód, ale może być ona bardziej ambitna

Mobilność musi się zmienić. Aby odnaleźć się w przyszłości, musi przejść głęboką transformację pod wieloma względami. Jako Socjaliści i Demokraci

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie funduszy regionalnych: Grupa S&D gwarantuje równość między regionami UE w ciągu następnych siedmiu lat

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, pod przewodnictwem Grupy S&D, wprowadzili dziś ostatnie poprawki do EFRR-FS (Europejskiego Funduszu Rozwoju

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących wizowego systemu informacyjnego UE

Parlament Europejski i Rada uzgodniły dziś zaktualizowane przepisy regulujące wizowy system informacyjny UE. Ta baza danych łączy straż graniczną na

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Musimy chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie, a jednocześnie szanować prawa podstawowe

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim pracują nad ochroną dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym wraz z odstępstwami w przypadku

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2021; teraz piłka jest po stronie Węgier i Polski

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego zawarli dziś porozumienie z Radą w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Porozumienie to jest tym ważniejsze, iż