Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Korzyści z globalizacji muszą być dzielone sprawiedliwie - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś głosowaniu w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, aby zapewnić, by więcej obywateli, którzy stracili pracę

Plik audiowizualny

Fighting for Democracy! #EuropeTogether - Copenhagen

25 years have passed since the Copenhagen Criteria were agreed upon. These rules determine the eligibility for EU membership based on, among other

Komunikat prasowy

Lepsza koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego wzmocni ochronę pracowników i ułatwi mobilność pracowników - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci przewodzili dzisiaj dużej większości w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w celu zapewnienia każdemu obywatelowi

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera kolejny wniosek w sprawie lepszej ochrony Europejczyków przed narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy

Socjaliści i Demokraci w Komisji Zatrudnienia zdecydowanie poparli dziś trzeci wniosek Komisji Europejskiej w tej kadencji parlamentarnej, mający na

Komunikat prasowy

Europejski Urząd ds. Pracy musi chronić prawa pracowników i zapewnić sprawiedliwą mobilność pracowników

Socjaliści i Demokraci poparli dziś wniosek w sprawie ustanowienia sprawnego i skutecznego Europejskiego Urzędu ds. Pracy, aby położyć kres wyzyskowi

Plik audiowizualny

Spot the Difference - Gender pay gap

Spot the Difference - Gender pay gapCan you spot the difference between Marie and Paul?

Komunikat prasowy

Szczęśliwej 1. rocznicy filaru społecznego! Czas, aby zasady filaru stały się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków!

Przed pierwszą rocznicą filaru społecznego, mijającą w sobotę, wiceprzewodnicząca Grupy S&D i sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds

Plik audiowizualny

S&Ds Go Local in Copenhagen

S&Ds Go Local in Copenhagen.

Plik audiowizualny

S&Ds Go Local in Chemnitz

S&Ds Go Local in Chemnitz.

Komunikat prasowy

Grupa S&D broni praw pracowniczych UE, pomimo wyzwania ze strony konserwatystów w Parlamencie Europejskim

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś większości w Parlamencie Europejskim, broniącej sprawozdania, którego celem jest poprawa warunków pracy oraz