Nasze najnowsze treści

Plik audiowizualny

Women must be at the heart of our COVID-19 financial response.

Women must be at the heart of our COVID-19 financial response.

Plik audiowizualny

Women on the Covid-19 frontline

Women are the most vulnerable in this #COVID19 crisis. The coronavirus pandemic deepens existing inequalities in our societies. It exposes an

Komunikat prasowy

Kobiety są na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19. Socjaldemokraci apelują do UE o podjęcie działań, aby udzielić im wsparcia!

Pandemia koronawirusa pogłębia istniejące nierówności w naszych społeczeństwach. Naraża ona coraz większą liczbę kobiet na przemoc uwarunkowaną płcią

Plik audiowizualny

International Women's Day 8 March 2020

On the occasion of Women's Day, we warmly welcome the European Commission's new strategy on gender equality to radically tackle gender-based violence

Komunikat prasowy

Europa ma wreszcie strategię na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Teraz musi ona przynieść skutek!

Po wielu latach apeli ze strony Socjalistów i Demokratów, Komisja Europejska przyjęła wreszcie dzisiaj nową, kompleksową strategię na rzecz równości

Plik audiowizualny

Iratxe García on EU-Mexico relations

Iratxe García on EU-Mexico relations and the support of the S&D Group to the Women's Demonstration Day.

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie

Przy okazji wizyty delegacji Grupy Socjalistów i Demokratów w Meksyku przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, podpisała

Plik audiowizualny

Iratxe García signs a memorandum of understanding with the parliamentary group of Morena

Iratxe García signs a memorandum of understanding with the parliamentary group of Morena in the Mexican Senate In the context of the Socialists and

Komunikat prasowy

Konserwatystom i liberałom brakuje ambicji w kwestii zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim w Brukseli liberałowie i konserwatyści osłabili poprawkę, wprowadzoną wspólnie przez

Plik audiowizualny

Evelyn Regner and Agnes Jongerius on the Gender Pay Gap

Evelyn Regner and Agnes Jongerius delivering their views on the Gender Pay Gap on Monday 13 January 2020.