Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

#All4Equality – Grupa S&D przeciwstawia się atakowi na prawa kobiet w Europie

8 marca będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet. Grupa S&D zamierza promować przy tej okazji poszerzanie praw kobiet i równouprawnienia płci

Komunikat prasowy

Brak szacunku dla równowagi płci: Grupa S&D krytykuje obsadzanie stanowisk w europejskim sektorze bankowości

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego mianowała dziś Philipa Lane’a na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjmuje pierwszą rezolucję w sprawie praw osób interseksualnych

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski poparł rezolucję wzywającą do lepszej ochrony na poziomie europejskim praw podstawowych osób interseksualnych

Komunikat prasowy

68 milionów dziewcząt w ciągu kolejnych dziesięciu lat zagrożonych będzie okaleczeniem narządów płciowych. Połóżmy kres tej okrutnej i upokarzającej torturze, wzywa Grupa S&D.

Według szacunków ONZ co najmniej 200 milionów dziewcząt i kobiet na całym świecie padło ofiarą okaleczenia narządów płciowych, a 68 milionów wciąż

Komunikat prasowy

Czas, aby Rada Europejska przyjęła wreszcie dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, potrzebujemy więcej kobiet podejmujących decyzje ekonomiczne, oznajmia Grupa S&D

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wezwą państwa członkowskie, aby te przyjęły wreszcie dyrektywę w

Komunikat prasowy

S&Ds campaign for fairer and more gender sensitive taxation

The European Parliament today adopted a report on gender equality and taxation. Tax policies still affect men and women differently. Although

Komunikat prasowy

Brak ratyfikacji konwencji stambulskiej przynosi zawód kobietom mającym do czynienia z maltretowaniem i przemocą domową. Państwa członkowskie muszą ją bezzwłocznie ratyfikować

Przed Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet w dniu 25 listopada, Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznej ratyfikacji

Komunikat prasowy

Indywidualne opodatkowanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości podatkowej dla kobiet - mówi Grupa S&D

Sprawiedliwe opodatkowanie kobiet i mężczyzn ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia zatrudnienia kobiet i ich

Plik audiowizualny

Spot the Difference - Gender pay gap

Spot the Difference - Gender pay gapCan you spot the difference between Marie and Paul?

Komunikat prasowy

Grupa S&D odgrywa wiodącą rolę w zapobieganiu mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy i w życiu politycznym oraz w ich zwalczaniu

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przewodzili dziś koalicji wzywającej do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania