Nasze najnowsze treści
04 May 2021
Wydarzenie

Europe Day - S&D Group event - On the Path to Porto - The Road for Social Europe

INTRODUCTION > Video message from Iratxe García Pérez, S&D President PANEL DISCUSSION: OUR FIGHT FOR A NEW SOCIAL EUROPE OF EQUALITY, COHESION AND

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności

Ponad 10 milionów Europejczyków zatrudnionych jest w transporcie, dlatego też sektor ten stanowi istotną część gospodarki Unii Europejskiej i ma

Wideo

The Conference on the Future of Europe: our future is in YOUR hands!

The future of Europe is in our hands! The Conference on the future of Europe is a chance for us to reflect on the future direction Europe should take

03 May 2021
Wydarzenie

Conference on the future of Europe - our Europe, our future

The future of Europe is in our hands! The Conference on the future of Europe is a chance for us to reflect on the future direction Europe should take

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb

Kontratakujemy. Po tym, jak Komisja wycofała swój poprzedni wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 2014 roku i po 8 latach blokady w Radzie, Parlament

Wideo

S&D Marie Arena explains why we must protect our soil

We strike back. After the Commission withdrew its previous proposal for a framework directive in 2014, and after 8 years of blockage in the Council

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o unijne zaświadczenia Covid-19, aby znieść ograniczenia w podróżowaniu w ramach UE

Grupa S&D przewodziła w Parlamencie Europejskim dążeniom do przyjęcia unijnych zaświadczeń Covid-19, które mogłyby pomóc znieść ograniczenia w

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sektor transportu morskiego UE powinien być bardziej zrównoważony i przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu

Europejski sektor transportu morskiego odgrywa ogromną rolę w gospodarce UE. Dlatego też powinien on odgrywać wiodącą rolę w realizacji Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Silniejszy Unijny Mechanizm Ochrony Ludności wzmocni reakcję UE na przyszłe kryzysy

Solidarność stanowi klucz. Sama idea Unii Europejskiej opiera się na solidarności; solidarność jest kompasem, który wzmocni Unijny Mechanizm Ochrony