Nasze najnowsze treści
Wideo

We have finally moved from words to deeds to turn Europe into a climate-neutral economy by 2050, with the Fit for 55 package*. The S&D Group has

Komunikat prasowy

W końcu przeszliśmy od słów do czynów, aby do 2050 roku przekształcić Europę w gospodarkę neutralną dla klimatu dzięki pakietowi „Fit for 55”*. Grupa

Komunikat prasowy

Minął ponad rok od czasu, kiedy pandemia Covid-19 rozprzestrzeniła się w Europie i na świecie. Miliony osób zmarły z powodu tego wirusa. Skala kryzysu

Stanowisko

It’s been more than a year since the Covid-19 pandemic spread across Europe and the world. Millions have died from this virus. The magnitude of the

Komunikat prasowy

Grupa S&D poparła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP). UE potrzebuje ambitnego programu

Stanowisko

The "New European Bauhaus" initiative was officially launched on 14 October 2020. In the words of President Ursula Von der Leyen, "the New European

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjęła dziś stanowisko w sprawie inicjatywy „nowy europejski Bauhaus”, domagając się stworzenia nowych miejsc

Komunikat prasowy

Nowa, bardziej sprawiedliwa i postępowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest już rzeczywistością. Po zakończeniu trudnych negocjacji między Parlamentem

Wideo

S&Ds: Mission accomplished. The new fairer and progressive Common Agriculture Policy is now reality. The new fairer and progressive Common Agriculture

Komunikat prasowy

Przytłaczająca większość eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim poparła dzisiaj prawo klimatyczne, a Socjaliści i Demokraci przyjmują z