Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Po przyjęciu dziś przez Komisję Europejskiego Planu walki z rakiem Grupa Socjalistów i Demokratów wyraziła swoje poparcie dla tego pierwszego

03 Feb 2021
Wydarzenie

The need to effectively tackle global warming puts under pressure the existing industrial relations models in Europe. A new logic of sustainability

Komunikat prasowy

Dziś w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wysłuchali Sandry Galliny, dyrektor generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Komunikat prasowy

Jako jeden z największych konsumentów energii w UE, zasoby budowlane mają duży wpływ na realizację unijnych celów klimatycznych. Budynki odpowiadają

Stanowisko

Buildings play a key role in our societies and daily lives. Building stock has a big impact on the EU’s climate goals as it is one of the largest

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wezwali dziś firmy farmaceutyczne Pfizer i AstraZeneca do wywiązania się z zobowiązań, które podjęły

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim od dawna wzywają do opracowania skutecznej, globalnej strategii zdrowotnej. Musimy usunąć zagrożenie

Komunikat prasowy

W następstwie obecnej debaty na temat zakupu i dystrybucji szczepionki przeciwko Covid-19 na szczeblu europejskim i na szczeblu państw członkowskich

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do Komisji Europejskiej i Rady UE o ułatwienie produkcji bezpiecznej szczepionki, która będzie dostępna i rozprowadzana w sposób

Komunikat prasowy

Po posiedzeniu szefów państw i rządów UE przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała: - To był