Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci przyjęli dzisiaj z zadowoleniem orzeczenie Sądu, zgodnie z którym Komisja Europejska przekroczyła swoje uprawnienia, zezwalając

Komunikat prasowy

W swoich zaleceniach z dnia 4 kwietnia 2017 roku w następstwie dochodzenia w sprawie afery Dieselgate Parlament wezwał Komisję Europejską do

Komunikat prasowy

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski poparł ambitne sprawozdanie przygotowane przez eurodeputowaną S&D, Miriam Dalli, wzywające do

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w kwestii stopniowego wycofywania paliw kopalnych i przekształcania krajobrazu europejskiego transportu, tak

Komunikat prasowy

Coraz więcej miast w Europie próbuje nałożyć ograniczenia na pojazdy silnie zanieczyszczające środowisko. Trudno jednak będzie egzekwować te środki

Komunikat prasowy

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne oraz degradacja infrastruktury drogowej wiążą się z kosztami dla społeczeństwa; ale nie

Komunikat prasowy

W odpowiedzi na aferę Dieselgate, która ujawniła poważne luki w systemie ustanowionym w celu zatwierdzania i monitorowania nowych samochodów

Komunikat prasowy

Na żądanie Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski omówi dziś wieczorem manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w

Komunikat prasowy

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne, zadane przez wiceprzewodniczącą Grupy S&D, odpowiedzialną za zrównoważony rozwój, Kathleen Van Brempt, Komisja

Komunikat prasowy

Komisja Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim poparła sprawozdanie mające na celu zmniejszenie emisji CO2 przez pojazdy ciężkie. UE zobowiązała