Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Po 10 latach przyjmujemy wreszcie z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności

Po dzisiejszej prezentacji przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do opracowania strategicznego planu, który zagwarantuje zdrowe i zrównoważone dostawy roślin wysokobiałkowych w celu uniezależnienia UE od importu z państw trzecich

Uniezależnienie od importu roślin wysokobiałkowych z krajów trzecich, dywersyfikacja systemu dostaw w dziedzinie rolno-spożywczej oraz zachęty, takie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Transport żywych zwierząt musi być humanitarny. Nie można poświęcać dobrostanu zwierząt i jakości żywności

Po ujawnieniu przypadków nadużyć obecnego prawodawstwa, dotyczącego transportu żywych zwierząt, zgłoszonych przez Intergrupę ds. Dobrostanu Zwierząt w

Komunikat prasowy

Burmistrzowie UE zasługują na większe wsparcie w walce ze zmianami klimatu - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci są zdecydowanie zaangażowani w realizację postanowień porozumienia klimatycznego z konferencji COP 21, przyjętego w Paryżu w

Plik audiowizualny

What Can We Do for Bees?

If all the bees in the world died, humans would (likely) not survive. Acting as exquisite little chemists, bees pollinate 84% of plant species and 76%

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia zakazu stosowania pestycydów, które zabijają pszczoły i zagrażają różnorodności biologicznej

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował dziś sprawozdanie w sprawie oceny ryzyka potwierdzające, że niektóre substancje

Komunikat prasowy

Na żądanie Grupy S&D Parlament Europejski powołuje komisję specjalną ds. zbadania skandalu Monsanto

Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski poparł utworzenie komisji specjalnej, aby ustalić, czy wielonarodowy koncern

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera porozumienie z Radą, mające na celu skorygowanie rynku uprawnień do emisji (ETS)

Socjaliści i Demokraci zdecydowanie opowiedzieli się za unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który jest wizytówką walki Europy ze

Komunikat prasowy

Kathleen Van Brempt o „Monkeygate”: Nadszedł czas, aby Komisja pokazała producentom samochodów, że nie są nietykalni

Na żądanie Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski omówi dziś wieczorem manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w

Komunikat prasowy

Dieselgate: Dwa lata później co czwarty samochód wciąż jeździ po naszych drogach; państwa członkowskie muszą podjąć działania

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne, zadane przez wiceprzewodniczącą Grupy S&D, odpowiedzialną za zrównoważony rozwój, Kathleen Van Brempt, Komisja