Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Sprawozdanie na temat europejskiego zarządzania danymi (znane również jako akt w sprawie zarządzania danymi) zostało dziś przyjęte przez Komisję

Wideo

We have finally moved from words to deeds to turn Europe into a climate-neutral economy by 2050, with the Fit for 55 package*. The S&D Group has

Komunikat prasowy

Podjęty został kolejny krok na rzecz budowy bardziej zrównoważonego transportu i ochrony klimatu. Dzięki zdecydowanemu poparciu ze strony Parlamentu

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjęła dziś stanowisko w sprawie inicjatywy „nowy europejski Bauhaus”, domagając się stworzenia nowych miejsc

22 Jun 2021
Wydarzenie

The aim of the seminar will be to give an overview of the benefits for the well-being of the people, the economy and the planet by implementing the

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci utorowali drogę dla jednolitego rynku cyfrowego, który szanować będzie prawa użytkowników Internetu, chronić i informować

Komunikat prasowy

Zmiana paradygmatu europejskiego systemu energetycznego jest niezbędna w ramach naszej walki o osiągnięcie celu w postaci neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

UE ma obecnie możliwość zwiększenia swojej globalnej konkurencyjności w dziedzinie cyfrowej oraz rozwijania swoich strategicznych zdolności cyfrowych

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w pełni poparli Program Kosmiczny Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który został przyjęty wczoraj późnym wieczorem na

Komunikat prasowy

Na finansowanie ważnych badań naukowych w całej UE dostępnych jest obecnie 95,517 mld euro. Program „Horyzont Europa” otrzymał właśnie zielone światło