Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjmuje z zadowoleniem nowy pakiet legislacyjny przedstawiony dzisiaj przez Komisję Europejską w sprawie

Komunikat prasowy

W ramach dochodzenia, przeprowadzonego przez grupę roboczą ds. kontroli Frontexu eurodeputowani stwierdzili, że kierownictwo tej agencji ds. granic

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przygotował roczne sprawozdanie z funkcjonowania strefy Schengen i diagnoza ta nie jest dobra. Parlament Europejski głosuje

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodziła negocjacjom w celu umożliwienia kontynuacji tymczasowych środków w zakresie wykrywania, usuwania i zgłaszania przypadków

Komunikat prasowy

Eurodeputowani Grupy S&D podpisali dziś list do przewodniczącej Komisji, von der Leyen, wzywający ją do odrzucenia krajowego planu odbudowy i

Komunikat prasowy

Parlament Europejski, pod przywództwem Grupy S&D, osiągnął porozumienie z rządami UE w sprawie ustanowienia pełnoprawnej Europejskiej Agencji ds

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały wreszcie poważnie procedury na podstawie art. 7 podczas dzisiejszego posiedzenia w Radzie do

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim będą współgospodarzami pierwszego spotkania w ramach Progressive Caucus wraz z Partią Europejskich

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Komunikat prasowy

Podczas głosowania Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do ułatwienia podróżowania osobom