Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały wreszcie poważnie procedury na podstawie art. 7 podczas dzisiejszego posiedzenia w Radzie do

20 Jun 2021
Wydarzenie

Together #withrefugees. Together we can achieve anything. Together we heal, learn and shine. GET INVOLVED Conflict and persecution have forced more

18 Jun 2021
Wydarzenie

The Socialists and Democrats in the European Parliament will co-host the first Progressive caucus meeting with the Party of European Socialists in

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim będą współgospodarzami pierwszego spotkania w ramach Progressive Caucus wraz z Partią Europejskich

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Wideo

As the European Parliament votes in plenary, the S&D Group is calling on member states to ease travel for people holding an EU Digital Covid

Komunikat prasowy

Podczas głosowania Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do ułatwienia podróżowania osobom

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci od wielu lat potępiają sytuację w Bułgarii z powodu rosnącej korupcji oraz ataków na praworządność i wolność mediów. Dlatego

Komunikat prasowy

Roczne sprawozdanie Komisji dotyczące praworządności może być użytecznym narzędziem zapobiegania przyszłej erozji praworządności w UE, ale należy

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce, aby Komisja zmieniła przepisy dotyczące strefy Schengen, aby odwrócić trend, zgodnie z którym kontrole graniczne stają się nową normą