Nasze najnowsze treści
Temat zgromadzenia plenarnego
S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Strasbourg - 7 to 10 June 2021
Komunikat prasowy

Parlament Europejski, pod przywództwem swojej głównej negocjatorki, eurodeputowanej S&D, Irene Tinagli, osiągnął porozumienie z rządami UE w sprawie

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją w Kolumbii. Od 28 kwietnia trwające od kilku

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci od wielu lat potępiają sytuację w Bułgarii z powodu rosnącej korupcji oraz ataków na praworządność i wolność mediów. Dlatego

Stanowisko

The EU and the US have been and will continue to be strategic partners. Under the Trump Administration, transatlantic (TA) relations have encountered

Komunikat prasowy

Roczne sprawozdanie Komisji dotyczące praworządności może być użytecznym narzędziem zapobiegania przyszłej erozji praworządności w UE, ale należy

Komunikat prasowy

Po ostatniej fali nowych napięć i przemocy w Izraelu i Palestynie oraz w nadziei na nowy etap w izraelskiej polityce, Grupa S&D omówiła dziś sytuację

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce, aby Komisja zmieniła przepisy dotyczące strefy Schengen, aby odwrócić trend, zgodnie z którym kontrole graniczne stają się nową normą

Wideo

Parliament, led by the S&D Group, closes political deal with EU governments on pioneering financial transparency rules. This evening, the European

Komunikat prasowy

Parlament Europejski i rządy państw UE osiągnęły dziś wieczorem porozumienie w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), które