Nasze najnowsze treści
Temat zgromadzenia plenarnego
S&D Group's Plenary Times - News on the European Parliament's Plenary session in Strasbourg - 5 to 8 July 2021
Komunikat prasowy

W odpowiedzi na ujawnione dziś w kilku największych europejskich gazetach doniesienia, że ​​wiele luksemburskich kancelarii księgowych i prawniczych

Komunikat prasowy

Eurodeputowani Grupy S&D podpisali dziś list do przewodniczącej Komisji, von der Leyen, wzywający ją do odrzucenia krajowego planu odbudowy i

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem dzisiejsze porozumienie w sprawie globalnej efektywnej minimalnej stawki podatkowej w wysokości 15%

Wideo

More than 130 countries reach historic tax justice deal with global corporate minimum tax rate The Socialists and Democrats welcome today’s agreement

30 Jun 2021
Wydarzenie

Opening: Iratxe García Pérez, President of S&D Group Introduction: Raphaël Glucksmann, Chair of INGE Special Committee Keynote speech: Vera Jourova

Stanowisko

The "New European Bauhaus" initiative was officially launched on 14 October 2020. In the words of President Ursula Von der Leyen, "the New European

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjęła dziś stanowisko w sprawie inicjatywy „nowy europejski Bauhaus”, domagając się stworzenia nowych miejsc

Wideo

On Wednesday the S&D Group will hold a webinar on Social platforms, Disinformation and Democracy. Our members in the INGE committee*, Raphaël

Komunikat prasowy

Parlament Europejski, pod przywództwem Grupy S&D, osiągnął porozumienie z rządami UE w sprawie ustanowienia pełnoprawnej Europejskiej Agencji ds