Nasze najnowsze treści
Publikacja

The Conference on the Future of Europe shouldn't degenerate into political theatre. Instead, politicians need to listen and give a voice to citizens

Komunikat prasowy

Premier Słowenii, Janez Janša wystąpił dziś krótko na posiedzeniu Grupy Monitorującej ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych Parlamentu

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci sprzeciwiają się zagranicznej ingerencji i finansowaniu organizacji anti-choice w Unii Europejskiej. W kampanie te szczególnie

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci domagają się tego, aby europejska strategia w zakresie danych była przejrzysta, godna zaufania i skoncentrowana na człowieku

Komunikat prasowy

Parlament Europejski głosuje dzisiaj nad pierwszymi czterema sprawozdaniami z postępów, dotyczącymi krajów ubiegających się o członkostwo w Unii

Wideo

The Socialists and Democrats Group welcomes the European Parliament’s adoption of the ‘New EU-Africa Strategy’ report. This own-initiative report is a

Wideo

Today, the plenary of the European Parliament will agree on stricter rules for the export of dual-use goods, which can be used for both civilian and

Komunikat prasowy

Podczas obecnej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdzi wytyczne budżetowe na drugi rok wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027

Komunikat prasowy

Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Stanowi ono największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie

Komunikat prasowy

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie nowej strategii UE-Afryka