Nasze najnowsze treści
Wideo

We strike back. After the Commission withdrew its previous proposal for a framework directive in 2014, and after 8 years of blockage in the Council

Komunikat prasowy

Co piąte dziecko w UE jest zagrożone ubóstwem, dlatego też eurodeputowani S&D dziś wieczorem w czasie debaty w Parlamencie Europejskim wezwą

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodziła w Parlamencie Europejskim dążeniom do przyjęcia unijnych zaświadczeń Covid-19, które mogłyby pomóc znieść ograniczenia w

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w pełni poparli Program Kosmiczny Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który został przyjęty wczoraj późnym wieczorem na

Komunikat prasowy

Europejski sektor transportu morskiego odgrywa ogromną rolę w gospodarce UE. Dlatego też powinien on odgrywać wiodącą rolę w realizacji Zielonego Ładu

Komunikat prasowy

Solidarność stanowi klucz. Sama idea Unii Europejskiej opiera się na solidarności; solidarność jest kompasem, który wzmocni Unijny Mechanizm Ochrony

Stanowisko

Mobility is an essential part of everyday day life and affects the wellbeing of European citizens. Alongside with transport, mobility is the backbone

Komunikat prasowy

Grupa S&D będzie dzisiaj przewodzić Parlamentowi w procesie wyrażenia zgody na umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Eurodeputowani

Komunikat prasowy

Na finansowanie ważnych badań naukowych w całej UE dostępnych jest obecnie 95,517 mld euro. Program „Horyzont Europa” otrzymał właśnie zielone światło

Temat zgromadzenia plenarnego
S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 26 to 29 April 2021