Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wzywają do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w kwestii konfliktu interesów premiera Czech, Andreja Babisza. Podczas

Wideo

S&Ds demand that the European Parliament be involved in the assessment of National Recovery and Resilience plans, as agreed during negotiations. “The

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci utorowali drogę dla jednolitego rynku cyfrowego, który szanować będzie prawa użytkowników Internetu, chronić i informować

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjął dziś swoje roczne sprawozdanie na temat Turcji, które jest uważane za najbardziej krytyczne w historii sprawozdanie PE na

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim dąży do przeglądu przepisów w zakresie pociągania zanieczyszczających środowisko do odpowiedzialności, aby nasilić

Komunikat prasowy

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej Grupa S&D będzie przewodzić apelom o zapewnienie nowych możliwości przyjazdu i pracy w UE, w tym instrumentów

Wideo

Watch Iratxe García Pérez, President of the S&D Group, as well as Kathleen Van Brempt, spokesperson for trade and Udo Bullmann, spokesperson for

Wideo

EU-Turkey relations need a reset, but first Turkish regime must end its autocratic drift The European Parliament is adopting today its annual report

Komunikat prasowy

Zmiana paradygmatu europejskiego systemu energetycznego jest niezbędna w ramach naszej walki o osiągnięcie celu w postaci neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Eurodeputowani poprą dziś wynik prawie dwuletnich negocjacji w sprawie programu o wartości 28 miliardów euro, który ukształtował życie milionów