AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynator
Born on 03/01/1964 , Granada

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Rybołówstwa , Koordynator
  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Członek
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów , Zastępca
  • Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do zgromadzenia parlamentarnego EuroLat , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii , Zastępca
  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
AGUILERA Clara

AGUILERA Clara

Koordynator
Hiszpania
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

Koordynator
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
RUIZ DEVESA Domènec

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania
GALVEZ MUÑOZ Lina

GALVEZ MUÑOZ Lina

Członek
Hiszpania
DURA FERRANDIS Estrella

DURA FERRANDIS Estrella

Członek
Hiszpania
GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

Członek
Hiszpania
GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

Członek
Hiszpania