ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 14/04/1960 , Narbonne

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF , BUDG / CONT
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Członek
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru , Członek
  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
LALUCQ Aurore

LALUCQ Aurore

Koordynator
Francja
GLUCKSMANN Raphaël

GLUCKSMANN Raphaël

Członek
Francja
GUILLAUME Sylvie

GUILLAUME Sylvie

Head of delegation
Członek
Francja
LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja
MEBAREK Nora

MEBAREK Nora

Członek
Francja