ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 14/04/1960 , Narbonne

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF , BUDG / CONT
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Członek
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru , Członek
  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja

GLUCKSMANN Raphaël

Członek
Francja

GUILLAUME Sylvie

Head of delegation
Członek
Francja

LALUCQ Aurore

Członek
Francja

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja

MEBAREK Nora

Członek
Francja