BARTOLO Pietro
BARTOLO Pietro
Członek
Born on 10/02/1956 , Lampedusa e Linosa, Italy

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Komisja Rybołówstwa , Członek

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do spraw stosunków z Irakiem , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy

BARTOLO Pietro

Członek
Włochy

BENIFEI Brando

Head of delegation
Członek
Włochy

CALENDA Carlo

Członek
Włochy

CHINNICI Caterina

Członek
Włochy

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy

FERRANDINO Giuseppe

Członek
Włochy

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy

MAJORINO Pierfrancesco

Członek
Włochy