BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 09/01/1952 , Łódź, Poland

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, Handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami , INTA / AFCO / PETI
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Członek
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych , Członek
  • Komisja Handlu Międzynarodowego , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BELKA Marek

BELKA Marek

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
BALT Marek Paweł

BALT Marek Paweł

Członek
Polska
BIEDROŃ Robert

BIEDROŃ Robert

Head of delegation
Członek
Polska
CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

Członek
Polska
KOHUT Łukasz

KOHUT Łukasz

Członek
Polska
LIBERADZKI Bogusław

LIBERADZKI Bogusław

Członek
Polska
MILLER Leszek

MILLER Leszek

Członek
Polska
SPUREK Sylwia

SPUREK Sylwia

Członek
Polska