DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Data urodzenia: 02/02/1958 , S. Pietro Vernotico

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi , Koordynator
  • Komisja Budżetowa , Członek
  • Komisja Handlu Międzynarodowego , Członek
  • Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu , Członek

Delegacje

  • Delegacja do zgromadzenia parlamentarnego EuroLat , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku , Zastępca
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru , Zastępca
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Włochy
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy
MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Koordynator
Włochy
MORETTI Alessandra
MORETTI Alessandra
Koordynatorka
Włochy
BARTOLO Pietro
BARTOLO Pietro
Członek
Włochy
BENIFEI Brando
BENIFEI Brando
Przewodniczący delegacji
Członek
Włochy
CALENDA Carlo
CALENDA Carlo
Członek
Włochy
CHINNICI Caterina
CHINNICI Caterina
Członkini
Włochy
COZZOLINO Andrea
COZZOLINO Andrea
Członek
Włochy
FERRANDINO Giuseppe
FERRANDINO Giuseppe
Członek
Włochy