GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Born on 18/07/1975 , Bilbao

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Budżetowa , Koordynator
  • Komisja Kontroli Budżetowej , Zastępca
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

AGUILERA Clara

Koordynator
Hiszpania

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania

GALVEZ MUÑOZ Lina

Członek
Hiszpania

DURA FERRANDIS Estrella

Członek
Hiszpania

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Członek
Hiszpania

GARCÍA MUÑOZ Isabel

Członek
Hiszpania

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

Członek
Hiszpania