GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Data urodzenia: 16/09/1979 , Brännkyrka

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członkini
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynatorka

Komisje

  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Koordynatorka
  • Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu , Członkini
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępczyni

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem , Członkini
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi , Zastępczyni

Członkowie delegacji krajowej

FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Szwecja
DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Koordynator
Szwecja
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Szwecja
BERGKVIST Erik
BERGKVIST Erik
Członek
Szwecja
INCIR Evin
INCIR Evin
Członkini
Szwecja