MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Członek
Born on 14/05/1973 , Milan, Italy

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Rozwoju , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Zastępca
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Palestyną , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy
BARTOLO Pietro

BARTOLO Pietro

Członek
Włochy
BENIFEI Brando

BENIFEI Brando

Head of delegation
Członek
Włochy
CALENDA Carlo

CALENDA Carlo

Członek
Włochy
CHINNICI Caterina

CHINNICI Caterina

Członek
Włochy
COZZOLINO Andrea

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy
FERRANDINO Giuseppe

FERRANDINO Giuseppe

Członek
Włochy
GUALMINI Elisabetta

GUALMINI Elisabetta

Członek
Włochy
MAJORINO Pierfrancesco

MAJORINO Pierfrancesco

Członek
Włochy