MARQUES Pedro
MARQUES Pedro
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 01/01/1976 , Lisbon

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji , ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Rozwoju Regionalnego , Członek
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Członek
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych , Członek

Delegacje

  • Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Portugalia
SANTOS Isabel

SANTOS Isabel

Koordynator
Portugalia
CARVALHAIS Isabel

CARVALHAIS Isabel

Członek
Portugalia
CERDAS Sara

CERDAS Sara

Członek
Portugalia
LEITÃO MARQUES Maria Manuel

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

Członek
Portugalia
MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia
PIZARRO Manuel

PIZARRO Manuel

Członek
Portugalia
SILVA PEREIRA Pedro

SILVA PEREIRA Pedro

Członek
Portugalia
ZORRINHO Carlos

ZORRINHO Carlos

Head of delegation
Członek
Portugalia