NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Członek
Data urodzenia: 22/03/1949 , Boppard

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Rozwoju , Wiceprzewodniczący
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca
  • Podkomisja Praw Człowieka , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE
  • Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM–UE , Zastępca
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynatorka
Niemcy
KREHL Constanze Angela
KREHL Constanze Angela
Koordynatorka
Niemcy
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynatorka
Niemcy
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członkini
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
BISCHOFF Gabriele
Członkini
Niemcy
BURKHARDT Delara
BURKHARDT Delara
Członkini
Niemcy