NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Członek
Born on 22/03/1949 , Boppard

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Rozwoju , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca
  • Podkomisja Praw Człowieka , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE
  • Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM–UE , Zastępca
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy