WEIDENHOLZER Josef
WEIDENHOLZER Josef
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 06/03/1950 , St. Florian am Inn
Brussels Office
Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 13G107 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel
+32(0)2 28 45473
Strasbourg Office
Parlement européen Bât. Louise Weiss T08019 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex
+33(0)3 88 1 75473

Obowiązki

  • Wolności obywatelskie, sprawy konstytucyjne i sprawy prawne , Prezydium Grupy S&D, odpowiedzialny za wolności obywatelskie, sprawy konstytucyjne i sprawy prawne oraz Europę cyfrową
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Członek
  • Podkomisja Praw Człowieka , Członek
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów , Zastępca
  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem , Zastępca
  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

WEIDENHOLZER Josef
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Wolności obywatelskie, sprawy konstytucyjne i sprawy prawne
Austria
FREUND Eugen
Członek
Austria
GRASWANDER-HAINZ Karoline
Członek
Austria
KADENBACH Karin
Członek
Austria
REGNER Evelyn
Head of delegation
Członek
Austria