YONCHEVA Elena
YONCHEVA Elena
Członek
Born on 27/04/1964 , Sofia

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Członek
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Izraelem , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

HRISTOV Ivo

HRISTOV Ivo

Członek
Bułgaria
PENKOVA Tsvetelina

PENKOVA Tsvetelina

Członek
Bułgaria
STANISHEV Sergei

STANISHEV Sergei

Członek
Bułgaria
VITANOV Petar

VITANOV Petar

Head of delegation
Członek
Bułgaria
YONCHEVA Elena

YONCHEVA Elena

Członek
Bułgaria