ZEMKE Janusz Władysław
Member
Polska
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Democratic Left Alliance
Born on 24/02/1949 , Kowalewo Pomorskie
Brussels Office
Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 15G116. 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel
+ 32 2 284 74 26
Strasbourg Office
Parlement européen, Bât. Louise Weiss T08070 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex
+ 33 3 88 17 74 26

Responsibilities

  • Parlamencie Europejskim , Member
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Member

Committees

  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Member
  • Komisja Transportu i Turystyki , Substitute
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Substitute

Delegations

  • Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią , Member
  • Delegacja do spraw stosunków z Białorusią , Substitute

Members of the National Delegation

ŁYBACKA Krystyna
Member
Polska
GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna
Member
Polska
GIEREK Adam
Member
Polska
LIBERADZKI Bogusław
Head of delegation
Member
Polska
ZEMKE Janusz Władysław
Member
Polska